Send by email

Toen de oprichter van ViskoTeepak zestig jaar geleden aan de ontbijttafel zat op een veerboot tussen Finland en Zweden kreeg hij een heuse uitdaging voorgeschoteld: hoe kunnen we een alternatieve oplossing vinden voor het natuurlijke vel van deze worsten… Zo ontstond het idee voor de darmen van cellulose die uiteindelijk uitgroeiden tot de unieke, duurzame, faserdarmen van ViskoTeepak die we vandaag de dag kennen!

ViskoTeepak is een wereldleider op het gebied van faser-, cellulose- en kunststofdarmen en beschikt over productiefabrieken, verwerkingsfaciliteiten en technische ondersteuningskantoren over de hele wereld. Het bedrijf investeerde recent nog 15 miljoen euro in de Belgische productiefabriek in Lommel, waar 340 werknemers een omzet van 90 miljoen euro verwezenlijken. Andere productiefabrieken bevinden zich in Finland (hoofdkantoor), Laredo (Mexico), Delfzijl (Nederland), Brno (Tsjechië) en de VS.

 


Faserdarmen zijn darmen op basis van cellulose, versterkt met natuurlijk langvezelig abacapapier

Faserdarmen zijn darmen op basis van cellulose, versterkt met natuurlijk langvezelig abacapapier, wat soms ook wel manilahennepvezel wordt genoemd. Deze vezel combineert ultrahoge trekvastheid met consistente extractie-eigenschappen in een vorm die hem uitermate geschikt maakt voor worstendarmen. Faserdarmen maken dankzij hun stevigheid en kalibervastheid niet enkel gebruik van hernieuwbare bronnen, maar worden daarnaast ook traditioneel gezien als één van de meest veelzijdige en veelomvattende verpakkingsmaterialen.

Het celluloseproduct van ViskoTeepak is Wienie-Pak, een geplooide cellulosedarm die gebruik wordt voor de verwerking van allerlei soorten Frankfurters, hotdogs, bierworsten, mini-salami’s en gelijkaardige darmloze worsten.

Andere producten bestaan uit kunststof of collageen.

Zowel de producten als het productieproces van ViskoTeepak tonen duidelijk aan dat duurzaamheid bij het bedrijf centraal staat. Hieronder vindt u een aantal maatregelen die in de productiefabriek in Lommel en andere locaties werden genomen.

VERS WATER EN AFVALWATER

ViskoTeepak tracht de milieubelasting van het afvalwater dat door hen wordt geproduceerd te beperken, maar moet daarbij rekening houden met een aantal belangrijke punten. Het eerste is zo weinig mogelijk vers water te gebruiken. De productiefabrieken van ViskoTeepak zijn erin geslaagd hun waterverbruik de laatste 4 jaar te verminderen met 7% per ton geproduceerde cellulose. Niet alleen gebruiken zij minder van deze waardevolle grondstof, hun reinigingsinstallatie werkt ook beter, omdat die nu minder belast wordt. Helaas kon deze trend in 2014 niet worden verdergezet. Daarom zullen tijdens 2015 op elke machine of installatie met een groot waterverbruik in de fabriek van Lommel meetinstrumenten worden aangebracht om opnieuw op het juiste pad te geraken. Dankzij een meer gerichte bewaking zou ViskoTeepak het verbruik de volgende jaren opnieuw drastisch moeten kunnen verminderen.

Als onderdeel van het productieproces worden stripper/absorber-eenheden gebruikt voor een doeltreffende hercirculatie van de tijdens het proces geproduceerde chemicaliën. Het hercirculatieniveau ligt normaal gesproken rond de 95%. Ten derde worden heel wat inspanningen geleverd om het proces optimaal te controleren.

Hoe stabieler en vlotter dit verloopt, hoe doeltreffender het afvalwater zal worden gereinigd.

Het afvalwater van de fabriek in Lommel wordt nu al gezamenlijk behandeld in de gemeenschappelijke reinigingsfaciliteit. Daarnaast heeft ViskoTeepak ook een chemisch-biologische reinigingseenheid voor afvalwater in Hanko. In mei 2014 tekende de fabriek een overeenkomst met de stad Hanko over de gezamenlijke behandeling van afvalwater: een teken dat de sector van de afvalwaterreiniging zich voortdurend verder ontwikkelt. Dit project ging enkele jaren geleden van start en ondertussen werd er al heel wat werk verricht in de vorm van verschillende onderzoeken, analyses en testfases. Het eindresultaat is dat het afvalwater van de fabriek nu via een pijp van 15 km naar de stad stroomt, waar het behandeld wordt in een ultramoderne chemisch-biologische reinigingsinstallatie.

VAST AFVAL

Op het gebied van vast afval worden door ViskoTeepak vooral inspanningen geleverd om de afvalstroom te verminderen en de verschillende afvalstromen in een vroeger stadium te scheiden. ViskoTeepak vertoont een positieve trend, zowel qua absoluut volume als qua kg/geproduceerde darm. Een belangrijk deel van vast afval wordt extern gebruikt voor energieproductie. Daarnaast heeft het ook een nieuw initiatief op stapel staan, namelijk het verbranden van droog verwerkingsafval in de plaatselijke warmteproductie-installatie om het nadien te gebruiken als energie. Zo wordt vermeden dat het afval voor hetzelfde doel verder weg moet worden getransporteerd.

LUCHT

Om het volume van het afvalwater zo laag mogelijk te houden investeerde ViskoTeepak Hanko in 2004 in een reinigingstechnologie op basis van biotrickling. Het beschikt in totaal over zes reinigingstorens op basis van deze BBT (beste beschikbare techniek). De zwavelcomponenten worden in de biofilters van gasfase naar vloeibare fase geconverteerd en vervolgens omgezet in zwavelzuur, dat geneutraliseerd wordt om er tijdens de afvalwaterbehandeling veilig mee te kunnen omgaan. De fabriek heeft volgens plan in de herfst van 2014 ook de filtermedia vervangen door onderdelen van een nieuwere generatie.

ENERGIE

Als onderdeel van het productieproces wordt warm water geproduceerd, dat vooral gebruikt wordt voor het drogen van de darmen en voor het verwarmen van de gebouwen. Uiteraard wordt hierbij ook heel wat energie verbruikt.

Na een intensief programma om in alle fabrieken het energieverbruik drastisch te verminderen, heeft ViskoTeepak eveneens een haalbaarheidsstudie op poten gezet om te trachten een milieuvriendelijkere en modernere manier te vinden om de warmte te produceren die de fabriek nodig heeft. Daarbij werd gekozen voor een nieuwe technologie op basis van een hernieuwbare grondstof: houtspaanders. De nieuwe boiler beschikt over een wervelbed, een technologie die weliswaar duurder is dan de traditionele boilers op biologische brandstof, maar die als voordeel heeft dat dit soort brandstof in de toekomst kan worden uitgebreid. Omdat de verbrandingstemperatuur bij deze technologie hoger ligt, kan ViskoTeepak gebruik beginnen maken van grondstoffen voor gerecycleerde energie die niet voor traditionele boilers kunnen worden gebruikt, maar waarbij toch proper afvalgas kan worden gegarandeerd dankzij doeltreffende afgasreiniging. De boiler op biologische brandstof is 6 MW groot. Als back-up is er ook een gasgestookte boiler van 6 MW. Het initiatief werd opgestart in juli 2013. Onze CO2-voetafdruk bij het opwekken van warmte-energie werd dankzij deze verbetering verminderd naar 0 ton CO2. De NOx en SOx zijn 2 algemene verbrandingsparameters van installaties voor energieproductie. Het zijn allebei plaatselijke luchtvervuilers die vermeden kunnen worden door de energieproductie te reguleren en het energieverbruik te verminderen. Deze parameters werden de laatste 3 jaar in al onze productiefabrieken drastisch verminderd.

Naast deze maatregelen probeert ViskoTeepak ook toeleveringspartners, leveranciers dus, te beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is de houtpulp die als grondstof wordt gebruikt. ViskoTeepak maakt gebruik van speciale pulp op basis van zachthout om de viscose te produceren die als basisingrediënt wordt gebruikt voor Wienie-Pak en onze faserproducten. Deze pulp wordt aangekocht bij bedrijven uit de VS en Zweden, die hun bossen op een duurzame manier beheren. Andere voorbeelden zijn de grondstoffen van langvezelig papier. Langvezelig papier dat met viscose wordt doordrenkt is een belangrijke grondstof voor de productie van faserproducten.

PRODUCTINNOVATIE

De laatste jaren speelt ViskoTeepak een voortrekkersrol bij het onderzoek naar darmen op basis van cellulose.

Zijn ontwikkelingen zijn vooral gericht op het verbeteren van de productiviteit van de producten, maar ook op voedselveiligheid en innovaties die de gezondheid ten goede komen. Daarbij deed het een beroep op geavanceerde ontwikkelingsprojecten, gericht op het verbeteren van zowel de Wienie-Pak- als de faserproducten, die ervoor moeten zorgen dat de darmen gemakkelijk kunnen worden verwijderd (easy-peel).


D-Tech Wienie-Pak darmen met een volledig geautomatiseerd ontwerp en volledig procesbeheer tegen maximale snelheid

ViskoTeepak heeft ook nog heel wat andere projecten lopen die de productiviteit van de kunstdarmen voor deze productlijnen zouden moeten verbeteren.


Nieuwe Preserve-darmen, een faserdarm met antimycotische eigenschappen

Voor meer informatie: http://www.viskoteepak.com/              


CONTACT

 

Jan Maas
Manager Safety & Environmental Control
ViskoTeepak
Maatheide 81, B-3920 Lommel
T: + 32 11 55 08 77
E: jan.maas@viskoteepak.com
 

 

Luc Van Erom
Plant Director
ViskoTeepak
Maatheide 81, B-3920 Lommel
T: +32 11 55 09 19
E: luc.vanerom@viskoteepak.com