Send by email

Digitalisering en de door globalisering toegenomen concurrentie van goedkope drukkers mag dan al lelijk huishouden in de Europese en Belgische drukkerijen, Vlaanderen telt enkele grafische clusters die er met kop en schouders bovenuit steken in Europa en de wereld. Met dank aan hightech, innovatie, pioniersmentaliteit en durf om conventionele paden te verlaten en de digitale revolutie slim te omarmen. Trendwatching over innovaties en het ruim bekendmaken van ‘best practices’ op het vlak van grafische communicatie zijn de kerntaken van het VIGC – het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie, dat nauw samenwerkt met sectorfederatie Febelgra.

Wat is de rol en missie van het VIGC?

 

Lode Vlayen, directeur ad interim: Het VIGC is een ledenorganisatie voor de grafische industrie en bedrijven buiten de grafische industrie die grafische activiteiten in-house hebben ontwikkeld. We hebben een ledenbestand van een 200-tal bedrijven. Wij zijn eind jaren 90 opgericht en focussen op innovatie vanuit een technische invalshoek maar hebben ook ruime aandacht voor business aspecten.

Onze missie is om als onafhankelijk kenniscentrum, alle ondernemingen en organisaties met communicatie-, druk- en printactiviteiten, hun klanten en leveranciers, te informeren over en te ondersteunen bij het invoeren van innovaties en ‘best practices’.

Het doel is om de waardeketen kwaliteitsvoller, efficiënter en duurzamer te maken waardoor de competitiviteit versterkt wordt.

Het VIGC bevindt zich op het kruispunt van technologie-ontwikkelaars, grafische bedrijven en hun omgeving. Met duiding (o.a. events, opleidingen, white papers, case studies, discussiegroepen, one-to-one gesprekken etc.), praktische tools, onafhankelijk advies (consultancy), onderzoek en praktische ondersteuning wil het VIGC haar missie waarmaken: ‘kennis overdragen naar kunnen’.

Het VIGC staat ten dienste van de grafische industrie! Wij maken er een punt van om tussen de bedrijven te staan. Luisteren naar de noden van de bedrijven zit in ons DNA en vormt de basis van alle activiteiten die we organiseren. Als vzw willen wij zo breed mogelijk informeren en sensibiliseren over innovatie. Dit onderscheidt ons van commerciële organisaties die door hun portfolio meer moeten focussen op de marge van hun activiteiten. In alle acties die we ondernemen, gaan we uit van 3 kerngedachten: onafhankelijkheid, inzicht en overzicht creëren, ideeën en mensen samenbrengen en dit op een pragmatische manier.

Hoe ondervinden bedrijven concreet meerwaarde uit jullie werking?

Lode Vlayen: De twee voornaamste domeinen waarin we een meerwaarde kunnen bieden zijn:

  • Begeleiden bij het invoeren van ‘best practices’ voor een proactief kwaliteits- en efficiëntiebeleid in het volledige grafische proces van design over productie tot afwerking en verzending (workshops, opleidingen, events, workflow audits, …)
  • Onafhankelijke informatie en advies over technologische vernieuwingen en business strategieën in grafische communicatie (innovatietrajecten, e-commerce trajecten, change-management, procesmanagement, …)

Dankzij de steun van Vlaio, het voormalige IWT, heeft het VIGC de opportuniteit om heel actief rond bepaalde thema’s of projecten te werken. De activiteiten rond deze projecten zitten meestal verweven in de andere diensten van VIGC zoals onze infodesk (helpdesk), seminaries, expertnetwerken, enz.

Kan je enkele voorbeelden noemen van projecten die inspelen op actuele trends en opportuniteiten die zich vandaag voordoen?

Lode Vlayen: Enkele concrete projecten  zijn W2P.pr, Design4Food en PDF/X-4 4 ALL. Een woordje uitleg.

  • Met het W2P.pro project wil het VIGC samen met zijn partner Febelgra een activering van de innovatievolgers tot stand brengen binnen de grafische industrie in Vlaanderen. We zien dat in tegenstelling tot onze buurlanden en zeker ook mondiaal de Vlaamse bedrijven een achterstand hebben op vlak van e-commerce. Dit is zeker ook zo voor de grafische industrie. Er wordt nog te veel vanuit een conventioneel model gedacht en de mogelijkheden die web-to-print (de naam die binnen de grafische industrie voor e-commerce wordt gebruikt) biedt, worden onvoldoende onderzocht. Een inhaalbeweging dringt zich op als we op termijn ons marktaandeel willen vrijwaren of beter nog uitbreiden. Met dit web-to-print project willen we rond deze thematiek ondersteuning geven aan onze bedrijven.
  • Het project Design4Food is net afgerond en had als doel de drukkers in de verpakkingsindustrie, specifiek in de voedselverpakkingen, praktische tools en technologieën aan te reiken om de voedselcontaminatieproblematiek aan te pakken die gepaard gaat met het bedrukken van verpakkingen. De techniek die daarbij gebruikt wordt, situeert zich op het vlak van inktreductie. Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het gebruik van een kleinere hoeveelheid inkt op een drukdrager. Vooreerst een verlaagd risico op contaminatie, vervolgens een lagere productiekost en natuurlijk ook het milieuaspect wat op de dag van vandaag aan belang wint.
  • Sinds mei 2015 is VIGC gestart met een project gesubsidieerd door Vlaio, PDF/X4 4 4ALL. Bedoeling van dit project is om de praktische implementatie van de nieuwe PDF-standaarden voor de sector, de komende jaren te ondersteunen. VIGC zal haar schouders zetten onder de initiatieven die binnen de Benelux organisaties en GWG (Ghent Workgroup) lopen. Daarnaast zal er actief met andere organisaties worden samengewerkt om te bekijken wanneer en hoe events rond de nieuwe standaarden kunnen worden georganiseerd. Voor het opzetten en opvolgen van de verschillende initiatieven is er onder voorzitterschap van het VIGC een stuurgroep opgezet met niet minder dan 15 toonaangevende binnen- en buitenlandse organisaties uit de grafische industrie.

Beschikt VIGC in Turnhout ook over concrete infrastructuur waar bedrijven terecht kunnen?

Lode Vlayen: Wij beschikken over uitgebreide labo faciliteiten en services. Onze kennis van kleur en kleurbeheersing in het grafische productieproces mag tot de top in Europa worden gerekend. Zo werken wij o.a. mee aan ISO-certificeringen. Ook worden we ingeschakeld door grafische bedrijven en leveranciers om op een onafhankelijke manier inkt- en papiertesten uit te voeren. Door de nieuwe technologieën zoals inkjet die de offsetdruk steeds meer onder druk zetten, is er op dit vlak nog veel onderzoek nodig de volgende jaren.

Voor meer informatie: www.vigc.be


VIGC congres in de Boerentoren (KBC) Antwerpen


CONTACT:

Lode Vlayen
Directeur ad interim
VIGC vzw
Campus Blairon 5
B-2300 Turnhout

T: +32 14 40 39 90
E: lode.vlayen@vigc.be