Send by email

Met meer dan 140 waren ze, de bedrijven actief in de maritieme en mariene sector die op 15 oktober in GreenBridge in Oostende verzamelden. GreenBridge, Flanders’ Maritime Cluster (FMC), Flanders Cleantech Association (FCA) en de POM West-Vlaanderen organiseerden er de Business-to-Business bijeenkomst met focus op Offshore Energy.

Meer dan 30 bedrijven, groot en klein, haastten zich om het beperkt aantal plaatsen in een mum van tijd op te eisen, en kregen de gelegenheid om voor het talrijke aanwezige publiek hun beste ‘pitch’ ooit te brengen: wat zoek ik, wat bied ik?

De focus op offshore energy (wind-, getijde- en golfslagenergie) in West-Vlaanderen is logisch: de voorbije jaren werd de haven van Oostende uitgerust met state-of-the-art infrastructuur die de bouw en het onderhoud van windmolenparken op zee mogelijk moet maken. Daarnaast broeden enkele bedrijven en onderzoeksinstellingen op vernieuwende projecten op het vlak van getijden- en golfslagenergie, en loopt bij de POM West Vlaanderen nog tot 10 november de oproep “Quick Wins Blue Energy” die kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten wil ondersteunen.

Met onder andere deze ingrediënten belooft het West-Vlaamse provinciale beleidsplan West Deal ter stimulering van een ecosysteem met innoverende bedrijven op het vlak van “Blue Energy” alvast zijn vruchten af te werpen. De maritieme clustervereniging FMC speelt hier via gerichte acties op in.

Eén van de keynote sprekers die de pitches inleidde had alvast een duidelijke boodschap: ook al stellen de windmolenparken voor onze kust maar een fractie voor van het totaal geïnstalleerde en geplande globale vermogen, Vlaamse bedrijven kunnen wel degelijk een rol opnemen in goed gekozen niches. Eén van de opvallende aanbevelingen uit de Roadmap Blue Energy van de POM West-Vlaanderen is de specifieke rol op het vlak van re- en decommissioning van windmolenparken die de Vlaamse kustregio, haar infrastructuur en de bedrijven kunnen innemen.  De recyclage van windmolens kan baat hebben bij het eco-systeem van sterke bedrijven, ook kmo’s, in de kunststofsector en meer bepaald voor wat betreft de recyclage van composieten. Er is – net zoals in onze ruimtelijke ordening qua stedebouw – een trend naar inbreiding te merken wat dan weer nieuwe kansen zal geven aan mariene thema’s (bijvoorbeeld aquacultuur tussen windmolens). Concepten als  power-to-chemicals, zoals waterstof en methaan, dienen bestudeerd te worden, en de rol van ICT wordt steeds belangrijker in de monitoring en het life cycle management van offshore windmolenparken.

De pitches kwamen van de volgende bedrijven: 24Sea, ADEDE, Advanced Shipbuilding, Cathie Associates, Cofely Fabricom, Condor Safety, dotOcean, G4S Belgium, Galva Power Group, GEOxyz, High Wind, IMDC, Jan De Nul, Manora Logistics, Nexans Network Solutions div. Euromold, OWA, OWI-Lab, Phibo Industries, Pinta Nieuwburg, Rebo, REM-B INDUPRO, Septentrio, Siemens Industry Software, Smulders, Subcon Europe, Survitec Group, Viking Life-Saving Equipment, Vinçotte, Witte Raven Advies, Zensor.

Wie er niet bij kon zijn maar wel interesse heeft om in contact te komen met de bedrijven van de pitchsessies, kan contact opnemen met de organisatoren GreenBridge (Marianne Martens), Flanders’ Maritime Cluster (Ann Overmeire), POM West-Vlaanderen (Geert Dangreau) of Flanders Cleantech Association (Carine Van Hove).

Organisatoren Flanders Cleantech Association (FCA), Greenbridge, Flanders’ Maritime Cluster en POM West-Vlaanderen samen met de ondernemers die een ‘pitch’ brachten op het Vraag & Aanbod evenement.

 Ann Overmeire
 FMC
 Coördinator
 T +32 (0)59 340757 – M +32 (0)496 511145
 ann.overmeire@pomwvl.be

 Carine Van Hove
 FCA

 Manager
 T +32 (0)3 2952272
 carine.vanhove@fca.be
 Geert Dangreau
 POM West-Vlaanderen

 Coördinator Blue Energy
 T +32 (0)59 369938 – M +32 (0)473 894923
 geert.dangreau@pomwvl.be

 Marianne Martens
 GreenBridge

 CEO
 T +32 (0)59 242730 M +32 (0)473 865563
 Elisabeth.cys@ugent.be