Send by email

In maart 2016 vertegenwoordigde Flanders Cleantech Association (FCA) de Vlaamse cleantechbedrijven & -power op GLOBE2016 in Vancouver. In het kader van GLOBE2016 werden vele evenementen georganiseerd en werden relaties gecreëerd of onderhouden. Van een op innovatie gericht panel over financiële innovatie en “FinTech” tot vergaderingen achter gesloten deuren om de relatie van GCCA met P80 / pensioenfondsen en institutionele beleggers zoals Monte Jade West verder uit te werken.

Het GLOBE Leadership Summit is de grootste en meest invloedrijke leiderschapstop voor duurzame bedrijven in Noord-Amerika. Het is een forum op hoog niveau voor inspiratie en samenwerking tussen zakelijke ‘C-suite’ bestuurders, regeringsvertegenwoordigers en leiders uit de samenleving over hoe markten en innovatie kunnen worden gebruikt om van milieu-uitdagingen zakelijke kansen te maken.

Binnen GLOBE2016 startte het Innovation Expo en PowerHaus-concept belangrijke gesprekken: om zakelijke kansen te identificeren, netwerken op te zetten en deals te maken!


De Flanders Cleantech Association werd verwelkomd bij de PowerHaus-stands en vertegenwoordigde cleantech-kracht uit Vlaanderen

In het kader van GLOBE2016 was FCA uitgenodigd voor deelname aan het panel “Investeren in groene technologie met impact & innovatie naar markten brengen: gesprek met een globaal perspectief”.

De focus lag op de grondgedachte van innovatie m.b.t. rendement op investeringen, het creëren van werkgelegenheid, economische groei en verbeterde leefomstandigheden, en richtte zich op twee aspecten:

  • Investeren in innovatieve ontwikkeling met impact;
  • Innovatieve oplossingen naar verschillende markten brengen: lokaal, regionaal.


Het panel werd geleid door Elmer K. Sum, medeoprichter van de GreenTech Exchange & voorzitter van de Asia Pacific Gateway voor de Global Cleantech Cluster Association (GCCA)

Het panel was geïnitieerd door de GreenTech Exchange en de Global Cleantech Cluster Association (GCCA). De panelleden voor de verschillende geografische perspectieven waren: Chun-hsu Lin van GTPO voor het Taiwanese perspectief, John O’Brien van Australian CleanTech voor het Australische perspectief, Paul Austin van Sustainable Development Technology Canada voor het Canadese perspectief, Joyce Niu van Angel 100 Alliance voor het Chinese perspectief, Carine Van Hove van de Flanders Cleantech Association (FCA) voor het Europese perspectief en Tom Ranken van de Washington Cleantech Alliance voor het perspectief van de VS.

Een ander hoogtepunt was het expertpanel over “Financiële innovatie voor schaalbare, globale technologie-inzet”.

De gesprekken richtten zich op:

  • Hoe worden concrete strategieën en oplossingen ontwikkeld om een robuust systeem voor schaalbare, globale cleantech-inzet te ondersteunen?
  • Welke bestaande en nieuwe mechanismen kunnen groot kapitaal in de privésector uit de “massa” halen, alsook van grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en overheidsfondsen, en verplaatsen naar waar het nodig is om commercieel levensvatbare ondernemingen en projecten te financieren?

De sessie verkende de megatrends in beleid en financiële innovatie die helpen de transformatie te sturen naar een koolstofarme economie en samenleving. De sessie werd geleid door Christian Häuselmann, voorzitter van de Global Cleantech Cluster Association (GCCA), Zwitserland / VS; medeoprichter en hoofd innovatie & export van swisscleantech. Panelvragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld:

  • Over institutionele investeerders: Zijn grote pensioenfondsen en overheidsfondsen echt op zoek naar nieuwe investeringskansen of is dit meer een marketingstrategie dan een zakelijke strategie? Wat zijn de inzichten en resultaten van het werk van de P80 Group?
  • Over digitalisatie: Wat is de rol van big data en Fintech in dit transformatieproces? Zal digitale financiële innovatie de transitie naar een energie- en hulpbronefficiëntere economie en samenleving ondersteunen of verstoren/hinderen? Welke digitale oplossingen zullen in 2020 standaard zijn?
  • Over de industrie: Hoe bereiden grote ondernemingen zich voor op een gedigitaliseerde koolstofarme economie en samenleving? Wat is de relevantie/impact voor technologische innovatie vergeleken met innovatie m.b.t. zakelijke modellen en financiële innovatie?
  • Over technologie-inzet: Wat zijn de meest veelbelovende instrumenten om de inzet van bewezen technologieën te versnellen? Wie zijn de sleutelspelers in dit proces?
  • Over kantelpunten, trend: Wordt een energie- en hulpbronefficiënte economie een realiteit of niet? Wat zullen de komende 2 jaar de belangrijkste drijfveren zijn?

Tenslotte nodigde Christian Häuselmann samen met Roger Wagner, algemeen directeur van de P80 Group uit de VS, het publiek uit voor het reünie-evenement vanwege het feit dat het Little Rock Accord vier jaar geleden door de P80 Group en de Club de Madrid werd ondertekend, tegelijkertijd met de Global Solutions Summit en de 6e GCCA Award 2016 in Little Rock/Arkansas, 11-14 december 2016.


Het panel over “Financiële innovatie voor schaalbare, globale technologie-inzet” onthulde interessante inzichten in financiële innovatie over “FinTech”.