Send by email

Het bijeenbrengen van bedrijven, onderzoek en hoger onderwijs. Dat is de driehoek waar het onlangs gevormde EIT RawMaterials zich op richt. Veel Vlaamse bedrijven, KMO’s en onderzoeksorganisaties zijn hierbij betrokken. Wat kunnen we verwachten?

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) is in 2008 opgericht. Zijn missie is om duurzame groei en concurrentie in Europa te bevorderen, de innovatiecapaciteit van de EU-lidstaten te versterken en de ondernemers van de toekomst te creëren.

Het EIT is het eerste EU-initiatief dat alle drie de zijden van de Kennisdriehoek (hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven) integreert via zogenaamde Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). De integratie van alle drie de zijden en het effectief overdragen en delen van kennis, informatie en vaardigheden voor gezamenlijke exploitatie is cruciaal voor het leveren van de banen en groeikansen die Europa zoekt, omdat uitmuntende onderzoekers, studenten en ondernemers die geïsoleerd werken veel minder efficiënt zijn in het leveren van de door de markt en consumenten benodigde en gewenste resultaten.

EIT RawMaterials integreert alle drie de zijden van de Kennisdriehoek: hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven.

Het EIT creëert een niveau van samenwerking tussen innovatie- en kenniscentra met als doel het stimuleren van het innovatieproces:

 • van idee naar product;
 • van lab naar markt; en
 • van student naar ondernemer.

Het EIT heeft 5 KIC’s geïnitieerd, die nu EIT heten: Digital, Climate, Inno Energy, Health, RawMaterials.

De missie van EIT RawMaterials is het ontwikkelen van grondstoffen tot een sterke krachtbron voor Europa. Momenteel is de EU sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen die cruciaal zijn voor zijn eigen industriële kernactiviteiten. De aanvoer van een aantal ertsen, metalen en rubber is met name kwetsbaar.

EIT RawMaterials bestaat momenteel uit meer dan 115 partners binnen de Kennisdriehoek, d.w.z. toonaangevende bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten in 22 landen door geheel Europa. De zakelijke partners vertegenwoordigen meer dan 700.000 banen en een omzet van meer dan 200 miljard euro.

EIT RawMaterials heeft zes Knowledge & Innovation Themes gedefinieerd. Deze zes thema’s dienen als leidraad voor de interacties tussen de verschillende spelers binnen de Kennisdriehoek door de gehele waardeketen. Ontwikkelingen in een reeks technologieën in de waardeketen zullen samen met ontwikkelingen in natuurwetenschappen, technologie en economische disciplines worden gecombineerd om innovatieve oplossingen te creëren.

De zes thema’s, die na verloop van tijd kunnen evolueren, zijn:

 • Verkenning en beoordeling reserves grondstoffen;
 • Mijnbouw in uitdagende omgevingen;
 • Verbeterde hulpbronefficiëntie voor minerale en metallurgische processen;
 • Recycleren en materiaalketenoptimalisatie voor producten aan het einde van hun levenscyclus;
 • Substitutie van kritische en giftige materialen in producten en voor optimale prestaties;
 • Ontwerp van producten en diensten voor de circulaire economie.

EIT RawMaterials heeft vier doelmarkten uitgekozen waarop men zich in het begin wil richten: ICT, energielevering, machines & apparatuur en mobiliteit.

EIT RawMaterials gaat zich richten op metaal en minerale RM. Er wordt aandacht besteed aan biogebaseerde en polymere materialen vanwege hun substitutiepotentieel. Andere materialen worden ook overwogen in het kader van het recycleren van producten met verschillende materialen.

De doelstellingen van het EIT voor het stimuleren van innovatie en ondernemerschap zullen worden vertaald naar enkele activiteitslijnen. Dit zijn:

Van idee naar product

 • Infocenter-service
 • Het koppelen van zakelijke ideeën, technologie en vaardigheden
 • Idea Camp, het genereren van nieuwe initiatieven en ideeën

Van lab naar markt

 • Schaalvergroting: voor innovatieprojecten die zich op een hoger niveau van technologische gereedheid bevinden en een extra stap nodig hebben voor schaalvergroting en/of commerciële implementatie.
 • Infrastructuurnetwerk: het delen van faciliteiten tussen partners, wat validatie en een versnelling oplevert. Faciliteiten variëren van testapparatuur tot pilot-installaties.
 • Faciliteren van “intrapreneurship”: het valoriseren van ideeën van partners die zich momenteel niet in het strategisch bereik bevinden.

Van student naar ondernemer

 • Het creëren van knowhow : Promotieonderwijs, speciaal master-onderwijs, levenslang leren en evenementen zorgen voor bewustwording m.b.t. kansen en uitdagingen voor grondstoffen
 • Valoriseren van knowhow: Zakelijke steun voor starters, prijs die steunpakket biedt aan beste bedrijfsplan. Steun voor KMO’s bij internationale expansie. Subsidies om de beste projecten te ontwikkelen

Met deze activiteit wil EIT RawMaterials de belangrijkste drempels voor innovatie en ondernemerschap verlagen. Dit zijn:

 • Onvoldoende delen van informatie en niet goed toegang krijgen tot innovatie-infrastructuren;
 • Onvoldoende communicatie en samenwerking tussen industrie en academische wereld, met name wat KMO’s betreft;
 • Onvoldoende aanpassingsvermogen en flexibiliteit van technologieën;
 • Onvoldoende systemisch denken en onvoldoende exploitatie van synergieën;
 • Onvoldoende relevante multidisciplinaire opleidingen en training die ondernemerschap en levenslang leren aan de orde stellen;
 • Onvoldoende toegang tot geldmiddelen voor vernieuwers en ondernemers.

Meer informatie: http://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials

Claude Nuyts, Business Developer CLC WEST, claude.nuyts@vito.be