Send by email

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen verbroederen rond cleantech

De voorbije maanden startte FCA een intensere samenwerking op met haar Duitse buurregio Noordrijn-Westfalen.

Een eerste gelegenheid vormde de verkennende sessie op 14 juli georganiseerd door Umwelttechnologien.NRW, waarop Vlaamse, Nederlandse en Duitse organisaties hun ervaringen uitwisselden rond de recyclage van kunststoffen. FCA nodigde voor deze gelegenheid VKC-Centexbel uit om mee af te reizen naar de kantoren van Roland Berger Strategy Consultants te Düsseldorf. Onder de deelnemers bevonden zich verder o.a. Kunststofverwertung GmbH, Ioniqa Technologies uit Eindhoven, Institut für Aufbereitung und Recycling uit Aachen, en Kunststofinstitut Lüdenscheid.

 

Op 18 november trokken FCA en Aquafin voor een gelijkaardige ervaringsuitwisseling rond microplastics in waterzuivering naar Oberhausen.

Op 18 november nodigde FCA Aquafin mee uit voor een rondetafel rond microplastics in afvalwater, georganiseerd door Umwelttechnologien.NRW.

Op 26 november woonde FCA dan weer een workshop bij omtrent “Rol en opportuniteiten voor KMO’s in een groenere economie”. Deze workshop werd georganiseerd door Ecologic en het Effizienz-Agentur NRW. Deze organisaties genieten steun van de Europese Commissie om in het kader van het GreenEcoNet-project KMO’s te stimuleren om grensoverschrijdend met elkaar zaken te gaan doen.  Een website moet zo’n samenwerkingen mee gaan ondersteunen. KANZAN Spezialpapiere GmbH te Düren was gastheer van het gezelschap, en bood een rondleiding door de papierfabriek aan. FCA nam deel om ‘poolshoogte te nemen’ en wou te weten komen of dit Duitse netwerk in Nordrhein-Westfalen voldoende zakelijke aanknopingspunten heeft met haar FCA-bedrijven.

Grote ondernemingen en KMO’s moeten meer zaken gaan doen over de grenzen heen, dat vond het gezelschap dat op 26 november bij KANZAN Spezialpapiere GmbH verzamelde, waaronder ook FCA.

Een ander thema voor samenwerking in de toekomst is o.a. bodemsanering. Zodra hierover nieuws is, zullen wij de FCA-bedrijven hierover berichten.

De initiatieven met Noordrijn-Westfalen passen in het plan van FCA om in 2015-2016 meer Vlaamse cleantechbedrijven te zien samenwerken over de Vlaamse grenzen heen, te starten met Noordrijn-Westfalen. Eerst moeten daartoe wel de lokale relaties binnen Vlaanderen op fijnmazigere manier geïntensifieerd worden.

Een kick-off sessie met VRAAG & AANBOD en eerste blik op deze Duitse buurregio vindt plaats op 11 februari te Antwerpen. Meer info hier.