Send by email

Op dinsdag 15 mei 2018 op het EU Cleantech Forum in Antwerpen, zal ENGIE als ‘thought leader’ haar toekomstvisie uit de doeken doen. E-Mobility, vehicle-to-grid en omgekeerd, … zie hier de slimme concepten voor ons energiebestel van de toekomst. We vroegen ENGIE om een tip van de sluier op te lichten.

Als we de klimaatopwarming binnen de perken willen houden, dan moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch naar beneden: -40 % CO2-uitstoot tegen 2030, en -80% tot -95% tegen 2050 in vergelijking met 1990 volgens de Europese Unie.

Tegelijk slibben onze wegen en steden dicht en neemt de vervuiling er toe als gevolg van het groeiende verkeer. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de economie, het leefmilieu en de volksgezondheid.

ENGIE beschouwt de uitdagingen in verband met de energietransitie en de mobiliteit als volwaardige ontwikkelingskansen.

Naarmate hernieuwbare energieën terrein winnen tegen steeds lagere prijzen, zal naast onze kerncentrales steeds meer CO2-arme energie geproduceerd kunnen worden. Tegelijk vormen deze nieuwe energieën een uitdaging voor wat de integratie in het elektrisch systeem betreft. Hoe kunnen overschotten in de elektriciteitsproductie beheerd worden bij overvloedige zon en/of wind en wat doen we in het tegengestelde geval?

Voor ENGIE is de elektrische auto het “winnende trio” van de toekomst voor wat volksgezondheid, energie-integratie en minder files betreft.

Waarom? De elektrische auto is niet alleen een vervoermiddel dat zeer weinig CO2 en andere vervuilende stoffen uitstoot waartegen de steden de strijd hebben aangebonden (fijn stof en NOx), maar ook een heuse mobiele batterij die een hoeveelheid energie kan opslaan die overeenstemt met 3 tot 6 dagen elektriciteitsverbruik van een gezin. Wetende dat een auto meer dan 70% van de tijd stil staat kan hij, indien hij aangesloten is op het net, dienst doen als batterij die hernieuwbare energie kan opslaan in geval van overschot of teruggeven aan het net wanneer die schaars is. Intelligente laadsystemen bieden de mogelijkheid om deze te combineren, rekening houdend met noodzaak aan een opgeladen batterij op het vereiste moment.

Vandaag rijden er op onze wegen zo’n 10.000 elektrische auto’s. Naarmate hun autonomie toeneemt en hun prijs daalt (wij voorzien dat over 3 jaar de totale kost per km van een elektrische auto lager zal zijn dan die van een dieselwagen) en er ook steeds meer laadpalen bijkomen, voorspellen wij dat tegen 2030 meer dan 50% van de verkochte auto’s elektrisch zullen zijn… Dat zou onze bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengen omdat wij schatten dat 1 miljoen elektrische auto’s de vraag naar elektriciteit met slechts 2% zal doen toenemen. Een uitdaging die het productiepark perfect aankan op voorwaarde dat de laadprocessen intelligent verlopen, dit wil zeggen op het juiste moment.

 

Wat de kwestie van de verkeerscongestie betreft die velen van ons dagelijks bezighoudt, zal de marktpenetratie van de elektrische auto gepaard gaan met die van platformen voor gedeelde en autonome voertuigen, wat een positief effect zal hebben op de verkeersdrukte, de infrastructuren en de volksgezondheid.

Over Engie in België

Als grootste producent van groene stroom van het land en met 17.000 experts in dienst is ENGIE marktleider in elektriciteit, aardgas en energieservices. De onderneming zet resoluut in op de energietransitie en reikt haar residentiële, professionele en industriële klanten innovatieve oplossingen aan om hun energieverbruik te verminderen, om doordachter te verbruiken én om hun comfort te verhogen.

Contact

Michaël De Koster- michael.dekoster@engie.com
Verantwoordelijke innovatie elektrische mobiliteit