Send by email

Het succesverhaal van Waterleau in Marokko krijgt een nieuw hoofdstuk. Nadat Waterleau reeds waterzuiveringsstations voor de steden Fez, Marrakech, Bouskoura en Dakhla bouwde en vandaag verantwoordelijk is voor hun exploitatie, haalt de Leuvense milieutechnologie integrator een nieuwe slag thuis. Het consortium van Waterleau en het Duitse Thermo-System haalde in juni het contract binnen voor de bouw van een slibdrogingsinstallatie op zonne-energie. In een serre met een oppervlakte van 17,000 m² zal jaarlijks 75,000 ton slib afkomstig van de waterzuivering van de stad Marrakech door robots worden gekeerd, en zo door de zon verder uitgedroogd.

Het droge stof gehalte van het slib stijgt zo van 22 naar 80 procent. De Solar-Batch technologie is van Thermo-System, 's werelds grootste speler op het vlak van slibdroging op zonne-energie.

Voor Waterleau is dit project het tweede slibdrogingsproject op zonne-energie. Ook in Zeghaia, Algerije wordt het slib, afkomstig van de waterzuivering door de zon in serres uitgedroogd.

Waterleau biedt een complete waaier aan sliboplossingen: van mechanische slibontwatering en –stabilisatie over slibvergisting, solaire en thermische slibdroging tot slibverbranding. Slibdroging op zonne-energie is een duurzame technologie, die slechts heel beperkt elektriciteit verbruikt en mooi aansluit bij de slibvergisting die hier in Marrakech ook wordt toegepast. De geproduceerde warmte en elektriciteit door cogeneratie van het biogas, afkomstig van de slibvergisting, zorgt voor 50% van de totale energiebehoeften van het waterzuiveringsstation. Door slibvergisting daalt jaarlijks ook de CO2 uitstoot met 60,000 ton. “De slibdroging door zonne-energie kleurt het milieuplaatje van het zuiveringstation nog een stukje groener”, aldus Bart Devesse, Sales Director Waterleau.

De slibdrogingsinstallatie moet in 2018 operationeel zijn. Na de bouw blijft Waterleau verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud voor een periode van 5 jaar.

Meer info:  Alain.buyle@waterleau.com

Bedrijfsprofiel: