Send by email

RADEEMA, de regie voor de distributie van water en elektriciteit voor de stad Marrakech heeft het contract voor de uitbreidingswerken van het waterzuiveringsstation van Marrakech toegewezen aan Waterleau. Het contract heeft een waarde van 25 miljoen EURO. Waterleau zal ook instaan voor de uitbating van het station gedurende een bijkomende tien jaar.

Tot in 2008 werd het rioolwater van de stad zonder enige biologische behandeling in de rivier Tensift geloodsd. Om de vervuiling verder in te dammen, werd Waterleau in 2008 het contract toegewezen voor de bouw van een complete biologische waterzuivering inclusief een tertiare behandeling. In 2012 nam Waterleau ook de uitbating van het station voor haar rekening waardoor dagelijks 187.000 m³ gezuiverd water in de rivier wordt geloodsd of na tertiare behandeling hergebruikt wordt als irrigatiewater voor de talrijke golfterreinen die de stad rijk is.

Het nieuwe contract voorziet in de uitbreiding van de capaciteit van de biologische waterzuivering met 55.000m³ per dag. Zowel de capaciteit van de primaire als biologische zuivering wordt opgedreven, de capaciteit van de tertiaire zuivering blijft ongewijzigd. Met het bijkomende slib zal dagelijks 25.000 Nm³ biogas geproduceerd worden. Die wordt enerzijds aangewend als thermische energie om de slibvergisters op temperatuur te houden en anderzijds om stroom te produceren waardoor tot 50 % van de elektrische energie behoefte van het complete station wordt ingevuld. Bovendien draagt de recuperatie van het methaan bij tot een aanzienlijke vermindering  van de uitstoot van broeikasgassen.

Het nieuwe contract omvat ook de uitbating van het volledige station voor een nieuwe periode van 10 jaar die ingaat in 2019. Tot 2029 is Waterleau dus zeker nog actief in Marrakech.

Waterleau won dit jaar ook al het vernieuwende project rond de slibdroging door zonne-energie. Gebruik makend van robot technologie van het Duitse Thermo-System zal jaarlijks 75.000 ton slib, afkomstig van de waterzuivering van Marrakech, in grote serres automatisch gekeerd worden door robots. De serres worden door de zon verwarmd, het water in de bovenste sliblagen verdampt, waarna de robots het natte slib weer naar de oppervlakte keren.  Door dit continue keringsproces stijgt het gehalte aan droge stof van 22% naar 80 %. Dit unieke slibdroginsproject is meteen het grootste in de wereld. De slibdrogingsfaciliteit wordt niet alleen door Waterleau gebouwd, ook de uitbating ervan wordt gedurende vijf jaar door Waterleau verzorgd.

Waterleau is aan een stevige opmars bezig in Marokko. Naast het station van Marrakech bouwde het er ook al de waterzuiveringsstations van Fez, Bouskoura en Dakhla. Het station van Kénitra moet operationeel zijn in 2020. Ook de drinkwater installatie van Khémisset is met zijn capaciteit van 20.000m³ per dag een sleutelreferentie. De gestage groei heeft ertoe geleid dat Waterleau vandaag een stevige positie inneemt in de Marrokaanse milieumarkt. Het nieuwe Waterleau Maroc kantoor in Casablanca wordt door haar expertise niet alleen een strategische hub voor Marokko maar ook voor de hele Noord-Afrikaanse regio. 

Contact: Alain Buyle - Alain.buyle@waterleau.com