Van 7 tot 9 september 2015 verzamelt de wereldwijde afvalbeheersector in Antwerpen, voor het jaarlijkse ISWA World Congress. ISWA, de 'International Solid Waste Association' is de grootste wereldwijd overkoepelende non-profitorganisatie voor de bevordering van een professioneel en duurzaam afvalbeleid (www.iswa.org). Het jaarlijkse wereldcongres is een hoogtepunt in de werking van ISWA: drie dagen lang worden ideeën en ervaringen bestudeerd. In de voorbije jaren kwamen telkens weer meer dan 1.000 deelnemers uit de overheids-, privé- en academische sector opdagen.

Achim Steiner, executive director van UNEP, zal tijdens het ISWA World Congress in Antwerpen officieel de allereerste GWMO (Global Waste Management Outlook) voorstellen aan een breed publiek van ministers en andere overheidsmandatarissen. De GWMO – een gezamenlijk initiatief van UNEP IETC en ISWA – werd ontwikkeld om een uniek en omvattend overzicht van afvalbeheer in de hele wereld te leveren: waar we vandaan komen, wat de huidige status is, en waar volgens de huidige kennis onze toekomst op middellange termijn ligt, inclusief een vergelijkende analyse van de beleidsinstrumenten en duurzame financieringsmodellen voor afvalbeheer. Om het UNEP-mandaat weer te geven, presenteert de GWMO het afvalbeheer – eenmaal afval gegenereerd is – zowel als essentieel met het oog op de volksgezondheid en de milieubescherming, als in de ruimere context van 'afval- en grondstoffenbeheer'. De GWMO benadrukt daarmee de noodzaak om de hele levenscyclus van materialen en producten in acht te nemen om tot afvalpreventie en -beperking te komen.

Het Singaporese National Environment Agency (NEA) organiseert tijdens dit ISWA 2015 World Congress haar 4de Clean Environment Regulators Roundtable (CERR-4). Voor deze primeur – voor het eerst vindt een CERR niet in Singapore plaats! – krijgt het NEA de volle medewerking van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De milieuminister van Singapore, Grace Fu zal de CERR in Antwerpen officieel openen. De CERR is een uniek forum achter gesloten deuren, bestemd voor gedegen professionals en beleidsmakers in afvalbeheer, waar ervaringen met milieuregulering worden uitgewisseld, uitdagingen voor het beheer van milieuvraagstukken worden besproken, en lessen worden geleerd uit de problemen die deelnemende landen ondervinden bij het opleggen van verplichtingen.

Het ISWA 2015 Congress vindt plaats enkele weken vóór de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en enkele maanden vóór de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties COP21 of CMP11 in Parijs. Een thema als “Hoe creëren we een duurzame toekomst voor onze planeet” zal ongetwijfeld tot de belangrijkste van beide evenementen behoren. Efficiënt beheer van afval en grondstoffen is een van de eenvoudigste en efficiëntste manieren om snel tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot te komen. We zijn er dan ook van overtuigd dat het uitermate belangrijk is om het momentum van dit wereld congres aan te grijpen om onze wereldleiders beter te informeren over deze kwestie.

Voor meer informatie:  www.iswa2015.org  |  www.twitter.com/iswa2015

ISWA house, Bourlaschouwburg Antwerp
Komedieplaats 18
2000 Antwerpen
België