West-Europese Meet & Match in de
Business Opportunities Shopping Mall
 
 
  • Maak op één dag kennis met 10 potentiële zakenpartners.
  • Vind mogelijke afnemers van je product of dienst.
  • Vind een partner voor de productie van je product in het buitenland.
  • Leg de eerste contacten in je zoektocht naar een licenciehouder voor je innovatief product.
  • Kom een joint venture partner op het spoor.
  • Praat met Venture Capitalists en Venture Fund beheerders van grote bedrijven.
  • Ontmoet technology scouting platforms die doelbewust naar Brussel afreisden om Europese cleantech te zoeken en te vinden.
  • Kom te weten of de bank bereid is om u geld te lenen bij uw volgende stappen naar groei. 
 
Het kan allemaal in vooraf geplande one-to-one meetings op de B2B Meet & Match van de Business Opportunities Shopping Mall op BSDS 2015.
 

-  Meer informatie vind je hier.
-  Elke one-to-one meeting duurt 30 minuten.
-  Registreer vooraf je organisatieprofiel en wishlist via deze link.
-  Het aantal beschikbare tijdsslots voor de one-to-one meetings is beperkt. 

Let wel: deelname aan de B2B Meet & Match is pas mogelijk nadat je geregistreerd bent voor het BSDS 2015 evenement.

  1. Registratie BSDS 2015: klik hier (kies Track "Cleantech industry - Investibility - B2B Opportunities")
  2. Registratie B2B Meet & Match: klik hier
 
Datum: Dinsdag 20 oktober, 2015
Locatie: Paleis der Academiën, Brussels
B2B Meet & Match in het kader van : BSDS 2015
 

Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1
1000 Brussel
België