Beste Cleantechcollega

Nu we in oktober het laatste Vlaamse subcluster in de kijker hebben gezet (Energie), leek het ons hoog tijd om het onderwerp ‘ICT in cleantech’ te belichten. Er ronkt en gonst immers heel wat op dat vlak, en the best is yet to come. Niet verwonderlijk: alles – en dus ook cleantech - laat zich vandaag meten, als digitaal signaal opslaan, analyseren, interpreteren en – de kers op de taart en voor wie echt goed bezig is - omzetten in artificiële intelligentie of nieuwe business! Cleantech investeerders bevestigen het potentieel: zie hun aandacht voor capital light formules met Big data en the Internet of Things. We  vonden het dan ook gepast dat Stephen Marcus van de internationale en op industrie en investeerders gerichte Cleantech Group ons daarover een helikopter view bezorgt. Ook onze Vlaamse bedrijven zijn heel goed bezig op dit vlak. Drie cases illustreren het brede spectrum van toepassingen: van parameters omtrent het goed functioneren van ons lichaam - DCILabs, de nutsvoorzieningen en het onderhoud ervan - Actility, tot sensoren in voertuigen die ons het leven onderweg proberen makkelijker te maken – Be-Mobile!

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2014. In 2015-2016 richten we de peilen op GROEI. Enerzijds door slimme cleantechconcepten te helpen hefbomen naar grotere economische ruimtes dan Vlaanderen alleen – denk aan de ARR of de Antwerp-Rhine-Ruhr industriële regio. Anderzijds door onze bedrijven én de internationale investeringswereld via slimme portfolio building aan weerszijden voor te bereiden op betere matchmaking en dealflows. In beide domeinen blijkt cleantech een belangrijke katalysator: het zal duurzaam, of niet meer zijn.

We hebben daarvoor een strak en doelgerecht thema opgezet, dat we aftrappen op 11 februari 2015, en dat moet uitmonden in een sterk nummer op de volgende editie van i-SUP in oktober 2016 in Antwerpen.

Welke bedrijven gaan we betrekken? Deze keer niet alleen de aanbieders van clean technologies. Ook de productiebedrijven in de waardeketen van de huidige en toekomstige economie zoals chemie, agro-industrie, voeding, cosmetica, farmacie, fijnchemie, polymeerindustrie, textiel, harsen, papier, coatings, additieven, energie, … én hun toeleveranciers. Denk bij deze laatsten aan de bedrijven actief in de industriële dienstverlening, onderhoud, logistiek … Ons FCA 2015-2016 programma zal ook hen enorm aanspreken!  

We doen dit trouwens niet alleen, maar werken hier graag samen met o.a. Port of Antwerp, niet alleen fysieke ankerlocatie in die ARR industriële regio, maar ook animator van het ecosysteem van grote en kleine bedrijven in de belangrijkste industriële hub van Vlaanderen! 

Concreet houden we op 11 februari een Opportunity Building kick-off sessie waarop KMO’s en grote bedrijven, over de grenzen van sectoren en waardenketens heen, elkaars VRAAG & AANBOD leren kennen. Jullie sessie dus! Je kan dan eveneens kennismaken met het FCA 2015-2016 Programma dat verder in het teken zal staan van financiële innovatie voor zo’n hechtere industrie, want enkel door slimme middelen (met niet alleen VC en equity capital maar ook smart risk debts en mengvormen) zal groei maar mogelijk zijn. We sluiten die dag trouwens af met een bedrijfsbezoek aan de FRX Polymers plant, die haar 1ste verjaardag viert en goed het soort succesverhalen illustreert waar we op uit zijn. 

Verder blijven ook in 2015-2016 de ‘born globals’ bediend, met een onverminderde focus op India en China,  goed voor 2,5 miljard consumenten, en o.a. een gezamenlijke CIEPEC deelname in juni 2015 in Beijing.

Veel leesplezier, tot volgend jaar, en … mis die boot op 11 februari niet!

Carine Van Hove - Managing Director FCA

Send by email

Share this newsletter

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...