Beste cleantech collega’s

In termen van gecreëerde jobs, aantal bedrijven, toegevoegde waarde, omzet, … is de voedingssector onze belangrijkste industriesector. We hebben het dan over de fase tussen de landbouw (die de grondstoffen produceert) en de distributiesector. Het duurzaamheidsverslag van Fevia – de Federatie van de Belgische voedingsindustrie - toont puike prestaties op het vlak van milieuzorg en energie-efficiëntie, die zelfs verder gaan dan de door de Europese Commissie opgelegde doelstellingen. Daar kwam ongetwijfeld veel clean technology bij kijken, en vele van onze FCA-leden zijn daar bij betrokken geweest!

Met een bijdrage van Cargill, met 9 productievestigingen en het R&D Centre Europe in België, omspannen we in deze nieuwsbrief omzeggens een heel groot deel van de waardeketen in de voedingssector. Met Flanders’FOOD en het ILVO focussen we op de valorisatie van nevenstromen, en in de Food Pilot kunnen voedingsbedrijven terecht om nieuwe producten en processen op punt te stellen.

Koken kost geld, en energie! Er kruipt heel wat energie in het bereiden van voedingsmiddelen. Zo wordt drogen in de voedingsindustrie frequent toegepast als stabilisatie- en concentratietechniek. In deze nieuwsbrief belichten we twee elkaar aanvullende, energie-efficiënte technieken. Bovendien belichten we een ware revolutie in de aquacultuur.

In de rubriek investeringen werpen we een licht op start-ups die met nieuwe, kapitaallichte benaderingen van maaltijdbereidingen de aandacht trekken van investeerders. Surft uw cleantech KMO al mee op deze nieuwe trend?

Verder is er weer nieuws over een Vlaams-Duitse samenwerking, en leggen we uit hoe uw cleantechbedrijf in oktober op BSDS 2015 deel kan uitmaken van de “EU Cleantech Hub”. Onze Indiase partner is alvast vragende partij en reist naar Brussel af met een wishlist van Europese cleantech die moet helpen bij de transitie naar een schoner India. Wil u zelf deel uitmaken van deze EU cleantech Hub, of op één dag met tal van West-Europese zakenpartners, investeerders, corporates, … in contact komen, noteer dan al zeker 19 en 20 oktober in uw agenda. Na de zomer meer nieuws!

Veel leesplezier !

Carine Van Hove - General Manager FCA

Send by email

Share this newsletter

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...