Beste cleantech collega’s

Op 19 en 20 oktober houden we de jaarlijkse hoogmis van cleantech en duurzame innovaties: BSDS 2015. We wijden er dan ook een groot deel van deze nieuwsbrief aan en onderbreken zo even de kadans van de voorbije maanden waarin we grote multinationals belichtten die voor de clean technologies in hun processen ten rade gaan bij KMO’s.

Vanuit alle windstreken komen bedrijven, investeerders, onderzoekers, politici, … in oktober naar Brussel om er het stevige plenaire programma mee te maken evenals nieuws te rapen in de vijf parallelle tracks. FCA neemt Track 5 voor haar rekening.

Op 19 oktober laten we een debat losbarsten na een inspirerende en korte keynote over de – als u wil: haast mathematisch voorspelbare – investeerbaarheid van duurzame innovaties. Welk type geld past bij welk type innovatie, bedrijf, team, plannen, etc.? Zoekt u als innovatieve KMO beter risicokapitaal verschaffers, of zijn banken niet vies van uw project? Waar kijken overheden naar als ze subsidiegelden aan projecten toewijzen, etc.? Vertegenwoordigers van bedrijven en centen zorgen, samen met het publiek, voor een levend debat. Via goed gekozen moderatoren komen onderwerpen als ‘van lokaal naar globaal’, ‘hoe in een industrieel bestel van kleine volumes, lage marges en grote variabiliteit overleven’, en ‘wat met onze energievoorziening in een Europa zonder shale gas’ aan bod.

Op 20 oktober kan u, als u zich ten laatste deze maand daarop nog voorbereid tenminste, potentiële business partners individueel ontmoeten. Tezamen met Enterprise Europe Network stelt FCA een online platform ter beschikking waarin u uw wensen voor samenwerking kan bekendmaken.

De rubriek ‘Bedrijven in de kijker’ kapen we om de collega-organisaties van FCA in de ons omringende buurregio’s in de kijker te zetten. Aan bod komen het Franse cd2e uit Lille (Nord/Pas-de-Calais), het Duitse Effizienz-Agentur NRW uit Duisburg (North-Rhine Westphalia), het Nederlandse Clean Tech Delta (regio Rotterdam) en natuurlijk onze Waalse collega GreenWin (Gosselies).  Al deze clusters zullen vertegenwoordigd zijn op BSDS 2015 in oktober.

U vindt tevens een kort relaas van de uitstap tezamen met AHK debelux naar de NPG BIO II installatie aan het Deurganckdok in Antwerpen, en de erop volgende Vlaams-Duitse B2B.

Veel leesplezier !

Carine Van Hove
Managing Director FCA

Send by email

Share this newsletter

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...