• LinkedIn
  • RSS

Nieuws

2017/4

ENGIE, INDAVER en PMV brengen hun toekomstvisie op het EU Cleantech Forum 2018

Beste cleantech collega’s

Het EU Cleantech Forum in Antwerpen is nog amper een half jaar van ons verwijderd. Aanvullend aan het al fraai ogend lijstje bedrijven dat ons steunt, kunnen we fier de bijdrages aankondigen van ENGIE, Indaver, PMV en InOpSys. Daarmee krijgen de programmaonderdelen rond energie, elektrische mobiliteit, circulaire economie, plastics-to-chemicals, slimme co-investment mixen en duurzame chemie een nog hoger soortelijke gewicht. En met tal van andere bedrijven lopen de besprekingen nog.

Nieuwsbrief

2017/2

Cleantech in actie in onze zeehavens

Beste cleantech collega’s

Quantity breeds quality, moet god gedacht hebben wanneer hij maar liefst 4 zeehavens van top-niveau neer plantte in Vlaanderen. Een beetje gezonde competitie tussen deze haven kan geen kwaad, en Vlaanderen als aaneengesloten havengebied biedt heel wat voordelen! Er zijn weliswaar enkele gemeenschappelijke waarden waarop ze alle vier inzetten. Maar daarnaast blijkt elke haven zijn specifieke troeven te hebben. En het is die slimme specialisatie die we graag in deze nieuwsbrief in de kijker zetten.

Nieuwsbrief

2017/01

Recycling knowhow komt uit Vlaanderen!

Beste cleantech collega’s

Vlaanderen staat bekend als wereldwijde kampioen als het gaat over slim afvalbeheer. Dit geldt niet alleen voor aspecten van regelgeving, handhaving en controle – met dank aan OVAM, maar ook voor onderzoek. Zo klopte een Amerikaans bedrijf aan bij het Vlaamse VITO om te onderzoeken of gerecycleerd materiaal uit batterijen kan ingezet worden als nutriënt voor maïsteelt!

Nieuwsbrief

2016/5

Innoveren voor ontwikkelingsmarkten

Beste cleantech collega’s

Duurzame technologieën voor ontwikkelingsmarkten vragen vaak een ander soort innovatie.

Enerzijds zijn er bedrijven die de kunst verstaan om haasje over te springen: leapfrog technologies zijn van bij het ontwerp bedacht op typische parameters van zo’n markten. Ze doen groenten groeien in de woestijn, of hun sensoren voor het meten van de waterkwaliteit zijn bedacht op andere vuilvrachten per kubieke meter rivierwater dan die we in het westen gewend zijn.

Nieuwsbrief

2016/4

Mis de cleantech hoogmis in oktober niet!

Beste cleantechrelatie
 
Naar tweejaarlijkse gewoonte vindt van 16 tot 19 oktober 2016 de door VITO georganiseerde i-SUP conferentie plaats: innovation for Sustainable Production. Het is het forum waar FCA samen met FIT de “Flanders Cleantech Internationalisation Awards” zal uitreiken. U bent hierop van harte uitgenodigd! 

Maar er is meer!
Nieuwsbrief

2016/3

Cleantech & Industry 4.0

Beste cleantech collega’s

Kan Industry 4.0 of het zogenaamde ‘Industrial Internet of Things’ voor een nieuwe dynamiek van de West-Europese maakindustrie helpen zorgen? En als massaproductie al een tijd niet meer aan de orde is, kunnen we dan in zo’n ‘digitale fabriek’ enkelstuks produceren voor de kost van massaproductie? Het zijn alvast enkele uitdagingen waar het in 2014 opgerichte strategisch onderzoeksinstituut Flanders’ Make en het Made Different programma naar kijken. Laat u  inspireren door het interview met hun woordvoerders.

Nieuwsbrief

2016/2

Kunststof voedselverpakking en cleantech

Beste cleantech collega’s

U wist dit al : in onze thematische nieuwsbrieven zoeken we graag de hogere moeilijkheidsgraden op. Het is daar immers dat bedrijven oplossingen en innovaties uitdokteren voor de moeilijkste situaties. En het is daarmee dan dat ­we de wereld verbazen, met Vlaamse Cleantech power!

Nieuwsbrief

2016/1

De Vlaamse grafische industrie – duurzaam en wereldberoemd!

Beste cleantech collega’s

In november van 2015 sleepte Agfa Graphics in Antwerpen de Supply Chain Award in de wacht met “aluminium as a service”, een concept dat aluminium printplaten in een gesloten kringloop ter beschikking stelt. In dit concept blijft Agfa Graphics eigenaar van het aluminium en neemt de ononderbroken verantwoordelijkheid voor kwaliteit en milieuzorg op zich. Het zet bovendien Agfa Graphics zelf alsook alle partners in de waardeketen uit de wind van wispelturige prijsschommelingen op de commodity markten van materialen als aluminium. Economie en ecologie, zie hoe...

Nieuwsbrief

2015/6

Europa arm aan metalen? Recycleer ze!

Beste cleantech collega’s

We zeggen van Europa dat het arm is aan natuurlijke grondstoffen. We lijken voor onze producten en welvaart dan ook enorm afhankelijk van de rest van de wereld. Bovendien stijgt de globale vraag naar grondstoffen door de snelle industrialisering van opkomende economieën.

Nu is net Europa de wieg van innovaties die van dit tekort een opportuniteit maken!

Nieuwsbrief

2015/5

West-Europese industrie komt in oktober naar Brussel

Beste cleantech collega’s

Op 19 en 20 oktober houden we de jaarlijkse hoogmis van cleantech en duurzame innovaties: BSDS 2015. We wijden er dan ook een groot deel van deze nieuwsbrief aan en onderbreken zo even de kadans van de voorbije maanden waarin we grote multinationals belichtten die voor de clean technologies in hun processen ten rade gaan bij KMO’s.

Nieuwsbrief

2015/3

Cleantech en innovatie troef bij oppervlaktebehandelaars

Beste cleantech collega’s

De plaats die de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen inneemt in de fabricage van producten met een hoge toegevoegde waarde kan niet overschat worden. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke functionele (robuustheid, hardheid, corrosiebestendigheid, …) en esthetische meerwaarde van producten die we dagelijks gebruiken.

Nieuwsbrief

2015/2

Cleantech en de farmaceutische industrie – een succesvol huwelijk

Beste cleantechrelatie

Bij de begeleide ‘wandeling’ op een farmaceutische productieplant – ter voorbereiding van de nieuwsbrief die u aan het lezen bent – viel het ons al heel snel op: zulke productieomgevingen lijken wel showrooms van “clean technologies in actie”.  Kosten noch moeite worden gespaard, niets wordt aan het toeval over gelaten. Er valt dan ook heel veel te vertellen in een nieuwsbrief over cleantech in de farmaceutische sector. In deze editie beperken we ons tot milieu-gerelateerde onderwerpen. Energie komt dan aan bod in een latere editie.

Nieuwsbrief

2014/8

KIC InnoEnergy herbergt Vlaams TOP Cluster voor Energie-Efficiëntie

Beste cleantech collega's

In de FCA nieuwsbrieven van februari, maart, april en juni van dit jaar zetten we al vier Vlaamse cleantech subclusters in de kijker. 

Nieuwsbrief

2014/7

i-SUP2014 : high level cleantechwereld komt 3 dagen samen in Antwerpen!

Beste cleantechcollega

Wie kwam, zag dat het goed was: i-SUP2014, de 4de editie van VITO’s internationale conferentie over innovatie voor duurzame productie vond plaats in Antwerpen op 2 en 3 september. De focus lag op ‘groei’ en hoe die samen met industrie, investeerders en innovators te bereiken binnen de context van de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. De show voor het grote publiek met Sir Richard Branson aan de vooravond, en de inleidende CEO round-table summit met CEO’s van vooraanstaande corporates, zetten de toon.

Wie niet aanwezig kon zijn, vind in...

Nieuwsbrief

2014/6

Vlaanderen – Topregio voor resource efficiency, waste management & recycling

Beste Cleantechrelatie

Uiteraard denken we bij resource efficiency aan additive manufacturing en de drie topbedrijven die Vlaanderen rijk is: Materialize, Melotte, Layerwise. Ze kwamen reeds in vroegere nieuwsbrieven over dit thema aan bod. Wereldwijd zorgen zij voor primeurs en opzienbarende projecten, realisaties, spreekbeurten... Het laagsgewijs opbouwen van producten, waarbij zij het stadium van gadgets en prototyping al lang voorbij spurtten, vormt inderdaad het summum van materiaalefficiënt en grondstofzuinig produceren.

Maar ook in die gevallen waar zo’n grondige...

Nieuwsbrief

2014/5

Duurzame economische groei op i-SUP2014 in Antwerpen

Beste Cleantechrelatie

We onderbreken even de cadans van onze nieuwsbrieven, die de voorbije maanden telkens één van de stevige Vlaamse cleantechsubclusters belichtten. En daar hebben we een goede reden voor: het programma van i-SUP2014, hét belangrijkste internationaal cleantechevent in onze West-Europese contreien, ligt zo goed als vast!

Op 1 september geeft niemand minder dan Sir Richard Branson de aftrap met een groots opgezet publiek evenement in de Antwerpse Stadsschouwburg. Op 2 en 3 september nemen ondernemers en toonaangevende sprekers van multinationals, kmo’s, en...

Nieuwsbrief

2014/4

Cluster “Duurzame Chemische Industrie” in en rond Antwerpen en haar haven

Beste Cleantechrelatie,

Meer maken van minder, procesintensificatie, continu processing, biomassa als grondstof, CO2 usage, … We zijn aangekomen bij het vierde krachtige Vlaamse cleantech subcluster: dat van de duurzame chemie met een belangrijke concentratie in en rond Antwerpen en haar haven.

In dit cluster, dat mooi aansluit op het bio-economie cluster rondom Gent en de Nederlandse en Duitse regio Noordrijn-Westfalen, opereren niet alleen bedrijven zoals De Neef Chemical Processing, Eco Treasures en NuReSys, die al in vorige nieuwsbrieven aan bod kwamen. Ook andere parels...

Nieuwsbrief

2014/3

Het Vlaamse bio-economie cluster

In februari 2012 maakte de Europese Commissie haar bio-economie strategie bekend met de paper ‘Innovating for sustainable growth: a bioconomy for Europe’. Een geïntegreerde benaderingom het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het vlak van ecologie, milieu, energie, voedselvoorziening en de grondstoffen die hiervoor nodig zijn staat hierin voorop. Het onderwerp maakt de link naar onze 3de nieuwsbrief over de Vlaamse cleantechclusters die Vlaanderen rijk is: bio-economie.

Met het Bio Base Europe initiatief (BBE) en de vastbeslotenheid van de Gentse haven om te fungeren als dé...

Nieuwsbrief

2014/2

W³ Wind-Wave-Water – geen leven zonder WATER!

Beste cleantechrelatie

Volgens de Verenigde naties missen wereldwijd één op negen mensen toegang tot drinkbaar water, wordt 80% van het rioolwater in de wereld ongezuiverd geloosd in oppervlaktewateren, sterven meer mensen aan slechte waterkwaliteit dan aan geweld, en is de biodiversiteit in oppervlaktewater bedreigd als in geen ander systeem. Enkele kritische zones: in China moet een vijfde van de bevolking het stellen met 7% van de zoetwaterreserves en reduceerde het aantal rivieren van 50.000 naar 23.000 als resultaat van landbouwexpansie en overexploitatie. In het Midden-Oosten...

Nieuwsbrief

2014/1

W³ Wind-Wave-Water – de Blue Energy power van Vlaanderen!

Beste cleantechrelatie,

Bij het uitspelen van de troeven van onze Vlaamse cleantechbedrijven in het buitenland, merken we dat een promotie via ‘clusters’ opmerkelijk meer aandacht trekt. Eerder dan diverse bedrijven in los verband op te sommen, komt de expertise van een regio krachtiger tot zijn recht wanneer je slimme concentraties van cleantech power presenteert.

Vandaar wensen we in 2014 in onze nieuwsbrieven enkele stevige Vlaamse cleantech clusters in de kijker te zetten, en presenteren we onze nieuwsbrief in 2014 als een –hopelijk aangenaam leesbare – roadmovie door...

Nieuwsbrief

2013/9

Hoeveel is uw cleantechbusiness waard ?

Beste cleantechrelatie,

Is jouw cleantechbedrijf een money machine? Lusten doorwinterde cleantechinvesteerders jouw cleantechconcept? Heeft jouw cleantechbedrijf grip op al wie of wat voor en achter komt in de waardeketen? De Keystone Compact™ is een methode die toelaat dit type parameters in te schatten en te kwantificeren. Prof. Peter Adriaens van de University of Michigan ontwikkelde de methode op het Zell Lurie Institute for Entrepreneurial Studies. De voorspellende waarde van het instrument – zo blijkt uit wetenchappelijk onderzoek – kan niet overschat worden. Tijd om...

Nieuwsbrief

2013/8

Investeringen in Cleantech

Beste cleantechrelatie,
Cleantechbedrijven kunnen hun opstart, doorstart of groei financieren met risikokapitaal (venture capitalists of VCs). Het leuke aan de private types onder deze VC-funds, is hun zelfregulerende kracht. De publieke variant laat toe om criteria van duurzaamheid en macro-economische belangen te laten wegen, en corporate VC funds staan toe om vernieuwende technologieën te valideren.
Van elk type zetten we een investeringsfonds in de kijker, waarbij Capricorn alvast de primeur wegkaapt met de ingebruikname van FRX’ gloednieuwe fabriek in Antwerpen. We kijken...

Nieuwsbrief

2013/7

Cleantech voor ontwikkelings- en groeimarkten

Enkele Vlaamse cleantechbedrijven ontwikkelen en commercialiseren technologieën die van bij aanvang bedoeld zijn voor opkomende markten: van markten in ontwikkelingsregio’s tot deze in rurale gebieden van bijvoorbeeld de BRIC-landen. Zo’n ‘leapfrog-technologies’ moeten niet afrekenen met een conventionele, vaak energie-inefficiëntere installed base. Ze stellen emerging markets in staat ‘haasje-over’ te springen, een generatie minder efficiënte, duurdere, vervuilendere, verkwistendere, … technologieën over te slaan, en sneller vernieuwende technologieën te implementeren. Zo helpen ze de...

Nieuwsbrief

2013/6

Green Business Models

Traditionele business modellen, waarbij een producent een product levert aan een consument die het gebruikt en vervolgens afdankt, schieten vaak tekort op het vlak van efficiëntie qua grondstof en energie en zijn niet altijd milieuvriendelijk. Bij ‘groene business modellen’ wordt de producent en/of leverancier van een product aangezet om de totalelife-cycle-cost inclusief de kost van energie, onderhoud, en eventueel afdanking, zo laag mogelijk te houden.

Nieuwsbrief

2013/5

Duurzame Fijnchemie

De nakende schaarste aan grondstoffen treft niet enkel zeldzame aardmetalen zoals scandium in onze racefietsen of de ruimtevaart, of neodymium dat cruciaal is voor de bouw van de elektromotoren in moderne windmolens of elektrische wagens. Ook de wereldwijde voorraad aan nutriënten, van een heel andere orde en essentieel om de globale voedselbevoorrading te garanderen, staat onder grote druk. Denk aan de groeiende wereldbevolking, toenemende eiwitrijke diëten, de aanwending van biomassa voor brandstoffen: de voorraden fosforerts slinken terwijl ze maar in enkele landen ter wereld...

Nieuwsbrief

2013/4

Duurzaam Landgebruik

De indruk kan ontstaan dat duurzaam landgebruik of een thema als ‘rural development’, één van de zes FCA cleantechcategorieën, onderbelicht is in het duurzaamheids- en milieudebat. Niets is minder waar. Het Europees Netwerk voor Milieuraden (EEAC) wijdde in 2010 een conferentie aan duurzaam landgebruik. Het in stand houden van schaars geworden milieuvoorraden zoals ruimte, niet-verontreinigde lucht, water en bodem, vormt het Leitmotiv van vele van onze Vlaamse cleantechbedrijven. Zo gooit de Vlaamse know how op het vlak van bodemsanering en enhanced landfill mining wereldwijd al hoge ogen...

Nieuwsbrief

2013/3

Klaar voor CLEANTECH in ... CHINA ?

Vorige maand kondigden we aan dat FCA de schijnwerpers zet op India en China. Enkele cleantechondernemers vroegen ons waarom we zo’n ‘moeilijke regio’ uitkiezen. We hebben daar vijf goede redenen voor. Ten eerste gaat het om maximalisatie van effecten. Als je mag kiezen om marginale ecologische winsten te realiseren in regio’s met 340 miljoen inwoners, of regio’s waar tezamen zo’n 3,6 miljard mensen het verschil op wereldschaal kunnen maken en met clean technologies aan de slag kunnen in hun woon-, werk- en leefomgeving, is de keuze snel gemaakt.

Nieuwsbrief

2013/2

Klaar voor CLEANTECH in ... INDIA ?

Het thematisch geënte ritme van de nieuwsbrieven onderbreken we gedurende enkele maanden voor een eerder geografische insteek. In de volgende maanden zet FCA de schijnwerpers op regio’s als India en China. Enerzijds doen we dit omwille van de opportuniteiten in deze regio’s voor Vlaamse cleantechbedrijven. Anderzijds ontvangen deze regio’s in 2013 Vlaamse missies met belangrijke cleantechaccenten.

Nieuwsbrief

2013/1

Duurzaam Transport en Mobiliteit

Toen we begin 2013 het thema “duurzaam transport en mobiliteit” kozen voor onze nieuwsbrief van januari, daagde ons nogmaals het belang: volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kan transport voor 23% bijdragen aan de wereldwijde vermindering van broeikasgassen. Tegelijk gaat het om een heel breed thema. In Vlaanderen alleen al beweegt er heel wat: initiatieven rond elektrische mobiliteit, biofuels, waterstof, het Vlaamse engagement om met LNG in de scheepvaart tegemoet te komen aan de verstrengde normen voor zwaveluitstoot, initiatieven als Flanders' DRIVE, het Vlaams Instituut...

Nieuwsbrief

2012/7

Hernieuwbare Energie

Ook in deze nieuwsbrief focussen we op een hoofdthema binnen cleantech: duurzame energie. Drie
Vlaamse bedrijven en projecten tonen wat ze in hun mars hebben. Een eerste project bestudeert de
technisch-economische haalbaarheid van diepe geothermie. Eerst komt de Antwerpse Kempen aan
bod. De resultaten van dat project zullen een boost geven aan de internationale toepassing. Het
Vlaamse Ducatt wil met een vooruitstrevend type glas wereldwijd een nieuw tijdperk voor
zonnepanelen inluiden. Ikaros Solar biedt totaaloplossingen op de internationale fotovoltaïsche...

Nieuwsbrief

2012/6

Duurzame Bodemsanering

Duurzame bodemsanering is één van de topics waarmee cleantech oorspronkelijk werd geassocieerd: duurzame bodemsanering. Tegenwoordig wordt cleantech – terecht – veel ruimer gedefinieerd. Dankzij de lange geschiedenis van relevante Vlaamse wetgeving en de acties van de OVAM is duurzame bodemsanering vandaag nog steeds een cleantech-paradepaardje van Vlaanderen. Door de Vlaamse kennis inzake bodemsanering kon DEC de site saneren waar net de Olympische Spelen zijn gehouden. Maar het werk en de kennis in Vlaanderen en daarbuiten gaan veel verder.

Nieuwsbrief

2012/5

Duurzame Chemie

De Vlaamse chemiesector is één van de grootste ter wereld. Vlaanderen vormt samen met de regio rond Rotterdam en Noordrijn-Westfalen zelfs de grootste chemiecluster wereldwijd. Een tijdje geleden heeft Vlaanderen dan ook beslist om een drastische omslag te maken naar duurzame chemie. Flanders Innovation hub for Sustainable CHemistry (FISCH) is een initiatief van de chemiecluster om de omschakeling naar duurzame chemie te bespoedigen. Met trots focust deze FCA-nieuwsbrief op het belang van een duurzame chemische industrie.

Nieuwsbrief

2012/4

Innovation for Sustainable Production

FCA organiseerde op het internationale i-SUP2012-congres in Brugge een zeer geslaagde avond, met meer dan 250 deelnemers. Diverse eminente sprekers gaven een uiteenzetting, onder wie Richard Youngman, MD Europe & Asia van Cleantech Group, dr. Jos B. Peeters van Capricorn Venture Partners en emeritus professor Brian Fagan van de University of California, Santa Barbara. Deze nieuwsbrief geeft u een beknopte indruk van die avond en de aansluitende India Night.

Nieuwsbrief

2012/3

Additive Manufacturing

Het beheer van duurzame materialen wordt één van de speerpunten van de nieuwe, duurzame samenleving. Cleantech zal hier een onlosmakelijk aan verbonden zijn. Binnen duurzaam materialenbeheer liggen verschillende wegen open. Denk maar aan maximale recyclage en hergebruik, maar in de eerste plaats ook aan minimaal materiaalgebruik. In deze nieuwsbrief willen we uw aandacht op dit laatste vestigen, met onderwerpen zoals 3D-printing en de realisaties van bedrijven zoals Materialise, Layerwise en Melotte.

Nieuwsbrief

2012/2

Smart Cities

Grass-rootsbewegingen winnen steeds meer aan belang: in de klimaatstrijd, bij de introductie van schone technologieën en de verandering van gewoonten en gedragingen. Ook bij het werken naar een beter leefklimaat in stedelijke gebieden (‘groene steden’ en ‘smart cities’) zijn grass-rootsbewegingen aan de orde. Steden organiseren zich (‘Covenant of Mayors’) en ook regio’s doen dat (R-20, een initiatief van Schwarzenegger, de voormalige gouverneur van Californië). Ze wachten niet of wachten niet langer op federale of centrale betrokkenheid of richtlijnen.

Nieuwsbrief

2012/1

Geavanceerde Recyclage

2012 is nog maar net begonnen, en toch heeft FCA al heel wat te vertellen. Begin december 2011 heeft de Vlaamse Regering de bestuurders voor de vzw i-Cleantech voorgedragen. I-Cleantech werd eind januari 2012 formeel gelanceerd. Hiermee is de overkoepelende organisatie die cleantechinnovatie, -valorisatie en -transitie in Vlaanderen gaat aansturen, een feit. Om de slaagkansen van projecten te verhogen, zal i-Cleantech ook een draagvlak creëren voor alle stakeholders. FCA is één van de essentiële pijlers van i-Cleantech.
Nieuwsbrief

Van biomassa tot algen - Vlaamse cleantech bedrijven in pole position

December is altijd de uitgelezen periode om terug te blikken én om de planning voor het nieuwe jaar op te maken. Vlaanderen bruist van de activiteiten op het gebied van cleantech. Er gaat geen week voorbij zonder dat er een interessant evenement plaatsvindt om te netwerken, om te leren van elkaars knowhow, of om ideeën uit te wisselen met internationale partners.

Nieuwsbrief

Internationale cleantech awards zetten Vlaamse bedrijven in de spotlights

Dat we deze eerste nieuwsbrief nù lanceren, is niet toevallig. Vorige maand wonnen verschillende Vlaamse cleantechbedrijven en -initiatieven internationale prijzen, die niet onopgemerkt bleven. Zo veroverde Electrawinds de eerste Belgische plaats in de prestigieuze Global Cleantech Top 100.

Nieuwsbrief

Zet uw bedrijf op de Vlaamse Cleantech Wereldkaart

Is uw bedrijf met haar technologie, systeem, concept, … actief in het buitenland? Of heeft u exportplannen? Zet dan uw bedrijf op de onze Cleantech Wereldkaart en toon hoe de Vlaamse cleantech power de wereld verovert! Hoe deelnemen? Stuur een mail naar info@fca.be met vermelding van uw naam, bedrijf en website en wij bezorgen u de registratielink.

Artikel

16 Vlaamse bedrijven in de kijker op het EU Cleantech Forum in Antwerpen

Tot vandaag ontvangen we aanvragen voor de fel begeerde podiumplaatsen op het EU Cleantech Forum in Antwerpen! Dit zal niemand verbazen: de Europese community van investeerders, VCs, corporates, corporate venture funds, bedrijven die clean technologies aanbieden of gebruiken, … verzamelen van 14 tot 16 mei in Antwerpen. Een handig overzicht!

 

Artikel

Financiering van duurzaamheid met BNP Paribas

Cleantech Group en zijn partners FCA en VITO zijn vereerd door de beslissing van BNP Paribas Fortis om als PLATINUM-sponsor deel te nemen aan het EU Cleantech Forum 2018 in Antwerpen op 14-16 mei. Dit is ook goed nieuws voor bedrijven die op zoek zijn naar een financiële partner om hen vooruit te helpen op de weg naar verantwoord ondernemen.

Artikel

DEME – aan het voorfront van precisiebodemsanering

Parallel aan wat vandaag de dag als “precisielandbouw” mainstream wordt, staat DEME aan het voorfront van de “Precisiebodemsanering”. Met op ICT gebaseerde, ultramoderne onderzoekstechnologieën (bv. drones, e-noses, etc.) modelleert en helpt DEME bij het voorspellen van de kosten voor potentiële landwinnings- en bodemsaneringsprojecten. Kom meer te weten op het EU Cleantech Forum in Antwerpen!

Artikel

Drummen bij Vlaamse Cleantech bedrijven in Abu Dhabi

Van 15 tot 18 januari 2018 namen 5 Vlaamse cleantech bedrijven een plek in op de VITO/FCA/FIT groepsstand op de WFES beurs in Abu Dhabi. Naast het bezoek van Minister Tommelein en de lancering van VITO Arabia, knoopten heel wat beursbezoekers beloftevolle gesprekken aan met de Vlamingen. Enkele getuigenissen …!

Artikel

Antwerpen als duurzame Capital of Things

Hoe kan technologie het leven en werken in de stad duurzamer maken? Digitalisering vernieuwt de wereld om ons heen in een snel tempo. Steeds meer is digitale innovatie de technologische driver voor het realiseren van een duurzame, circulaire samenleving. Met Capital of Things legt Antwerpen de brug tussen digitale innovatie en circulaire economie.  

Artikel

ENPROTECH vindt Chinese partner tijdens Cleantech Invest Roadshow

Zeven Vlaamse cleantech bedrijven stellen zich voor tijdens seminaries in vier Chinese steden met telkens meer dan 60 deelnemers … het leidde alvast tot een 12-tal concrete verkenningen voor een structurele partnership. Eén Chinese corporate komt in maart naar België om nader kennis te maken met Enprotech.

Artikel

SOLVAY is erbij op het EU Cleantech Forum in Antwerpen

Belgisch concern Solvay, wereldwijd toonaangevend op het gebied van hoogwaardige polymeren, zal op het EU Cleantech Forum in Antwerpen een sessie leiden over chemie, materialen en circulariteit. 

Artikel

Haven van Antwerpen komt met unieke investeringsopportuniteit

Elke regio kan zich wel profileren als the-place-to-be voor de vestiging van maak- en procesindustrie of circulaire economie. Er is wel wat voor nodig! Laat Vlaanderen nu al Europa’s belangrijkste chemisch cluster huisvesten. Daarbij komt dat we bewezen kampioen zijn op het vlak van recyclage. Met een unieke investeringsopportuniteit, zet Haven Antwerpen alle zeilen bij voor een goed onderbouwd onthaal van circulaire initiatiefnemers.

Artikel

PMV als belangrijke partner in investor-mix

Het belang van een overheidsgedreven investeringsmaatschappij voor zowel private investeerders als bedrijven zelf kan niet overschat worden. Fier en tevreden kondigen we dan ook aan dat Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) mee de schouders zet onder het EU Cleantech Forum 2018.

Artikel

FCA neemt deel aan Koninklijk Staatsbezoek India

Van 5 tot 11 november 2017 maakte FCA deel uit van de officiële delegatie van het Koninklijk staatsbezoek aan India. Op het programma stonden enkele cleantech gerelateerde workshops.

Artikel

INDAVER – Circulaire Economie als realiteit!

De Europese Commissie zet momenteel alle zeilen bij om met diverse instrumenten en steunmechanismen circulaire economie te promoten. In onze regio blijken diverse geavanceerde circulaire concepten reeds realiteit in de praktijk. Zelfs de zoektocht naar het hoogwaardig valoriseren van plastic stromen levert resultaten op: met veel plezier onthalen we INDAVER als zilveren sponsor voor ons EU Cleantech Forum 2018.

Artikel

Smappee wint prestigieuze “2017 Later Stage Award” in de categorie ‘Green Building’

FCA kondigt met fierheid aan dat één van haar leden, Smappee, de winnaar is van de Global Cleantech Cluster Association (GCCA) Later Stage Award in de categorie ‘Green Building’. De uitreiking van de Award vond plaats tijdens de Cleantech Venture Days in samenwerking met Cambridge Cleantech.

Artikel

Biolectric tekent contract met Chinese partner in Shaanxi

Bedrijven kunnen voordeel halen uit de vriendschappelijke relaties tussen Vlaamse en Chinese provincies. Daarover door FCA getipt, kon Biolectric zo alvast gebruik maken van de brug die de Provincies Antwerpen en Shaanxi tijdens hun jarenlange vriendschap bouwden. Maar ook voor nog vele andere FCA-leden zijn er via die weg mogelijkheden voor samenwerking in de nabije toekomst!

Artikel

INOPSYS - Duurzame chemie vanuit het hart van EUROPA

Het programma voor het EU Cleantech Forum 2018 in Antwerpen krijgt meer en meer vorm. FCA is zeer verheugd InOpSys te mogen rekenen tot de sterkhouders van het programma op het kruispunt van duurzame chemie en circulaire economie.

Artikel

Voor ENGIE is de elektrische auto een hoeksteen in de energietransitie… en nog meer

Op dinsdag 15 mei 2018 op het EU Cleantech Forum in Antwerpen, zal ENGIE als ‘thought leader’ haar toekomstvisie uit de doeken doen. E-Mobility, vehicle-to-grid en omgekeerd, … zie hier de slimme concepten voor ons energiebestel van de toekomst. We vroegen ENGIE om een tip van de sluier op te lichten.

Artikel

Churchill Industriële Zone, your game changer in Antwerp

De projectsite Churchill Industriële Zone is een multimodaal ontsloten terrein met een oppervlakte van ongeveer 88 hectare nabij het Churchilldok in de Antwerpse haven. Deze aantrekkelijke industriële investeringsopportuniteit bevindt zich in het hart van het voornaamste geïntegreerde industriële en logistieke platform van Europa. Het Havenbedrijf Antwerpen is op zoek naar (een) investeerder(s) die de projectsite in zijn geheel of in delen in concessie willen nemen.

Artikel

Smappee wint prestigieuze “2017 Later Stage Award” in de categorie ‘Green Building’

Londen (VK), 31 oktober 2017 – Flanders Cleantech Association (FCA) kondigt met trots aan dat één van haar leden, Smappee, de winnaar is van de Global Cleantech Cluster Association (GCCA) Later Stage Award in de categorie ‘Green Building’.

Artikel

Voordeeltarief Tech Tour 2017 Cleantech Summit

Op 22 en 23 november zal de Cleantech Summit 2017 opnieuw in Rotterdam plaatsvinden. Deze summit richt haar schijnwerpers op de beste investeringsopportuniteiten in de Europese cleantechindustrie.  Interesse om deel te nemen? Dankzij FCA kan u genieten van 20 % korting op de deelnameprijs. Voor meer informatie stuur een mail naar info@fca.be.

Artikel

FCA slaat de handen in elkaar met FIT voor de internationalisering van de Vlaamse economie

De kogel is door de kerk: Flanders Cleantech Association (FCA) heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen. De overeenkomst werd op 3 oktober 2017 ondertekend door Carine Van Hove, Algemeen Directeur bij FCA en Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, tijdens een officiële ceremonie in het Errerahuis in Brussel. Vlaams minister-president Geert Bourgeois was hierbij aanwezig en bekrachtigde de versterkte samenwerking. Het partnerschap is ingebed in ...

Artikel

Voordeeltarief voor WFES Abu Dhabi en Lancering VITO Arabia

Van 15 tot 18 januari 2018 kan uw bedrijf aan voordeeltarief deelnemen aan de groepsstand van FIT en FCA op de WFES beurs in Abu Dhabi. De beurs vindt plaats in het kader van de Abu Dhabi Sustainability Week en belicht het cleantech drieluik: Energie, Water, Afval.  U kan er uw bedrijf wereldwijd in de kijker zetten voor meer dan 10 000 bezoekers uit 110 landen!
Deelnemers worden bovendien uitgenodigd voor de Officiële lancering van VITO Arabia!

Artikel

EU Cleantech Forum Europe 2018 in Antwerpen: what’s in it for you?

Na 14 jaar doet het vlaggenschip van Cleantech Group, het Cleantech Forum Europe, Vlaanderen aan! Het vindt plaats in Antwerpen van 14 tot 16 mei 2018. In dit artikel beschrijft onze partner Cleantech Group, die elk jaar voor de blauwdruk van dit EU Cleantech Forums zorgt, wat er voor u in zit!

Artikel

Ontvang een gratis FCA-uitnodiging voor G-STIC 2017 in Brussel

Welke technologieën helpen de wereld naar een duurzamere toekomst in 2030? FCA biedt haar leden 15 gratis toegangskaarten aan voor deelname aan de 3-daagse door VITO georganiseerde G-STIC conferentie van 23 t/m 25 oktober 2017. Sommige bedrijven en technologieën krijgen tevens een gratis plek op één van de Exposanten Eilanden Islands in Tour&Taxis. Interesse? 

Artikel

Business opportuniteiten in het Chinese Shaanxi

Op 14 en 15 september bracht een Chinese delegatie uit de provincie Shaanxi een bezoek aan Antwerpen. Met deze Chinese provincie heeft de Provincie Antwerpen reeds decennia lang een vriendschapsrelatie. Onder andere Janssen Pharmaceutica heeft er haar belangrijkste Chinese vestiging. FCA bedrijven kunnen op een slimme manier de stap naar China gebruikmakend van deze van overheidswege geslagen ‘veilige brug’.

Artikel

Agro-Industry 4.0 en Precisielandbouw

Meer doen met minder. Welke innovatieve technologieën of concepten helpen ervoor zorgen dat we straks 11 miljard monden kunnen voeden maar ook in onze regio veilig en onafhankelijk in voedselvoorziening kunnen voorzien? Enkele experten met marktklare technologieën met alvast met ons mee aan het thema “Precisielandbouw en Agro-Industry 4.0” op het EU Cleantech Forum 2018 in Antwerpen. Harsonic inspireert in dit artikel alvast als co-host op het vlak van duurzame Agro-Industry 4.0!

Artikel

Cleantech meets Industry 4.0

Steeds meer meten bedrijven uit alle sectoren online en realtime  diverse parameters tijdens het productieproces. Sensoren en actuatoren helpen grondstoffen en energieverbruik besparen terwijl performantieparameters even nauwkeurig opgevolgd worden en uitval, afval of defecten vermeden worden. Alvast 2 bedrijven bieden aan het programma van EU Cleantech Forum omtrent dit Industrial IoT thema mee vorm te geven.  Finindus komt o.a. de Digital Steel Plant van ArcelorMittal, en Exypnos heeft een use case in de automotive sector.

Artikel

Materialen in een kringloop

In een grondstofarme regio als Europa blijven we op het vlak van materialen niet bij de pakken zitten. We merken de aandacht van overheden voor circulaire economie. Bij nader inzicht blijken al heel wat pioneers in staat materialen in een oneindige loop te brengen. Op een EU Cleantech Forum gunnen we hen graag het podium!

Artikel

Biogebaseerd én performant!

De tijd dat duurzaamheid de enige of belangrijkste drijfveer voor biogebaseerde producten was, ligt achter ons. Biogebaseerde producten hoeven op vlak van performantie of robuustheid al lang niet meer onder te doen voor de fossielgebaseerde ‘klassiekers’.

Artikel

Duurzame chemie – het onmogelijke blijkt mogelijk!

Het EU Cleantech Forum 2018 vindt plaats in Antwerpen, het kloppend hard van Europa’s belangrijkste chemisch cluster, dat de regio Antwerpen-Rotterdam-Rhine-Ruhr bestrijkt

Het Europese hart van het (petro-)chemisch cluster kijkt volop naar manieren om duurzamere producten en processen mogelijk te maken. Intensievere processen, waarbij we meer maken met minder, of concepten als Chemical Leasing, klimmen uit de onderzoeks- en pilootfase en zijn vandaag on-the-shelf beschikbaar dankzij enkele pioneers. Op een EU Cleantech Forum gunnen we hen  alvast het podium!

Artikel

Eenmalig … het EU Cleantech Forum in Antwerpen!

Van 14 tot 16 mei 2018 organiseert VITO-FCA in het FMCCA naast de Zoo van Antwerpen het EU Cleantech Forum. Het is dé verzamelplaats van Europese Corporates, SMEs, Venture Funds, Investeerders, … rond cleantech. Samen met al minstens 40 bedrijven krijgt het programma vorm. What’s in it for you?

Artikel

Antwerpen gaststad voor EU Cleantech Forum 2018

Met de komst van EU Cleantech Forum naar Antwerpen in 2018, werkt Flanders Cleantech Association en VITO verder aan de internationalisering van de Vlaamse cleantechindustrie.

Artikel

Yulin – een veilige en efficiënte brug voor eerste China ervaringen

Anders misschien dan Beijing, Shanghai, Shenzhen, … is Yulin, in het noorden van de provincie Shaanxi, niet China’s meest bekende regio. Als Tier III regio is ze niettemin interessant voor Vlaamse cleantechbedrijven die na eerste exportervaringen hun blikken op China en de gigantische markt en groei willen richten. De intens uitgewerkte vriendschapsrelatie tussen de provincies Shaanxi en Antwerpen kan immers helpen bij het veilig en efficiënt betreden van de brug!

Artikel

smart@Sea – digitaliseren op en rondom de zee!

Het mag niet verbazen dat wereldspelers als DEME en Jan De Nul Vlaanderen als thuisbasis hebben. Op en rondom zeeën voelen Vlamingen zich duidelijk thuis, en met het event Smart@Sea spurten we in volle vaart het digitale tijdperk in! Niet alleen de mogelijkheden van digitalisering voor de offshore wind stonden op het maritieme menu van deze zeer gesmaakte bijeenkomst. Ook kustverdediging, havenmonitoring en aquacultuur kwamen uitgebreid aan bod.

Artikel

Cleantech in zeehavens

Innovaties in IoT, robotica en de integratie van hernieuwbare energiebronnen hebben een impact op het bedrijfsleven.  In zeehavens verschijnen er reeds duidelijke voorbeelden. Met evenementen in Oostende zoals Smart@Sea en programma's zoals het smartPort-project van Hamburg of de startupwedstrijd PortXL in Rotterdam komen schone technologieën in een stroomversnelling en wordt verwacht dat ze de overgang naar de volgende generatie van “digitale” en “groene” havens mogelijk zullen maken. Hoog tijd om onze internationale partner Cleantech Group te vragen om een...

Artikel

Haven van Antwerpen – cleantech in actie in de (petro)chemische sector

Walstroom, waterstofeconomie (power-to-methanol), LNG, Geothermie, gebouwen koelen met dokwater, … het zijn enkele ingrediënten uit het duurzaamheidsplan van de Haven van Antwerpen. Maar er zit veel meer in de pijplijn. Concepten als ‘Industrie 4.0/IoT” en de synergie-initiatieven die de in de Antwerpse haven gevestigde chemiebedrijven zelf nemen, maken, naast de plannen voor een Engineered Solutions Centre, deel uit van de ambitie.

Artikel

Vlaamse zeehavens – slimme specialisatie in actie!

Vlaanderen is begiftigd met maar liefst 4 zeehavens van top-niveau. Allen blijken ze per saldo schitterende groeicijfers te kunnen voorleggen, en gaan wereldwijd samenwerkingsverbanden aan. Naast gemeenschappelijke parameters, heeft elke haven zijn troeven en specialismen! We stelden hierover enkele vragen aan Francis Rome, voorzitter van de Vlaamse Havencommissie

Artikel

Haven van Oostende – thuisbasis voor Blue Growth

Op het vlak van een klassieke parameter als ‘ton overslag per jaar’ is Oostende beslist niet de topper. Maar de rol die het als offshore service specialist in een Blue Growth doelstelling opneemt, is gigantisch. De haven van Oostende is immers speciaal uitgerust voor de verwelkoming van de grote offshore windmolen spelers als MHI Vestas, Senvion, GE (Alstom), …  en daaromheen zijn heel wat mogelijkheden voor innovatieve kmo’s.

Artikel

Haven van Gent – toegangspoort tot Flanders Biobased Valley

Gent is vooral een industriële haven, met veel staalnijverheid en auto-industrie. De overslag bestaat voor een groot deel uit ijzererts, steenkool, graan, bouwmaterialen, dierlijke en plantaardige oliën. Met slimme clusterconcepten helpt de Gentse haven de volledige productieketen inclusief verwerking van bij- en afvalproducten op één locatie te concentreren. Verder is de haven toegangspoort tot Flanders Biobased Valley.

Artikel

Haven van Zeebrugge – thuisbasis van ’s werelds eerste LNG-bunkerschip

Voortdurend blijft de haven van Zeebrugge haar leiderspositie als grootste autohaven ter wereld verstevigen. Maar tegelijk zet de haven vastberaden in op duurzaamheid. Om emissienormen te halen vormt de omschakeling van zware stookolie naar LNG, voor de aandrijving van zeeschepen, een voor de hand liggend streven. De opslag en toegang tot die LNG mogelijk maken voor zeeschepen vormt niettemin een uitdaging. De oplossing vindt men in de Haven van Zeebrugge!

Artikel

FCA nam deel aan het Staatsbezoek naar Denemarken

Van 29 tot 30 maart 2017 nam FCA deel aan het Staatsbezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden de Koning en de Koningin van België aan Denemarken. FCA noteerde enkele Belgisch-Deense opportuniteiten. FCA noteerde enkele Belgisch-Deense opportuniteiten, maar maakte ook kennis met de mogelijkheden van o.a. Belfius en hun Smart Belgium project.

Artikel

IoT/Industry 4.0 vindt ingang in de recycling-industrie

Slimme logistiek via data-analyse en het Internet of Things (IoT) en sensornetwerken, automatisering via machinaal leren en robotica, etc. geven een zekere verstoring van de industrie aan. Deze regel geldt net zozeer voor de recycling-industrie als voor elke andere, vooral bij de behandeling van vast afval. Wij vroegen onze internationale partner Cleantech Group om enkele interessante evoluties binnen het investeringslandschap en start-ups te vinden.

Artikel

Internationaal samenwerken in de 'war on waste'

Het is Vlaanderen en Europa menens: alle afval moet een tweede leven krijgen. België is één van de beste leerlingen in de Europese klas als het op afval sorteren en recycleren aankomt. Tegelijk hebben we geluk met goed gepositioneerde havens die de recycling activiteit ook een internationale dimensie kunnen geven. Go4Circle en Flanders Recycling Hub zijn dan ook belangrijke initiatieven. FCA interviewde beiden.

Artikel

Tiger Power gaat samenwerkingsovereenkomst aan met National Institute of Solar Energy in India

Tiger Power brengt betaalbare en betrouwbare schone energie naar afgelegen locaties en toepassingen. Hun Power Camp®, een slimme combinatie van een plug & play zonne-energiesysteem en langetermijn-energieopslageenheid, maakt regio's onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Het concept van Tiger Power zal binnenkort worden gevalideerd voor gebruik in India!

Artikel

Palm mee het EU Cleantech Forum in Helsinki in

Naar jaarlijkse gewoonte trekt FCA met een delegatie Vlaamse cleantech bedrijven naar het EU Cleantech Forum. Dit jaar vindt deze unieke bijeenkomst plaats in Helsinki van 16 tot 18 mei 2017. Deelnemende bedrijven ontmoeten er Corporates, Corporate Venture Funds, Venture Capitalists, Banken, enz ... Schrijf tijdig in want een aantal voordelen zijn beperkt tot de eerste 5 deelnemers.

Artikel

EU-China Gateway Mission – opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven

Van 28 november tot 2 december nam FCA deel aan de EU-China Gateway Mision / Business Avenues, een initiatief van de Europese Commissie om Europese bedrijven te helpen bij het uitbouwen van lange termijn zakenrelaties met Aziatische partners. Niet alleen voor ‘beginners’, ook doorwinterde Azië kenners komen aan hun trekken!

Artikel

Rursus NV & Geldof Recycling – Ons milieu is hout waard!

Cleantech is … meer doen met minder grondstof. Bedrijven als Rursus NV en Geldof Recycling helpen die droom werkelijkheid worden. Met hun oplossingen besparen we niet alleen op vers hout. Voortaan beschikken we over een nieuw product van gerecycleerd hout, de zogenaamde G-bloc!

Artikel

TOP-MIX – Hub voor grondrecyclage, breekmaterialen en beton!

Willen we gerecycleerde materialen ook op hoogwaardige wijze terug ingezet zien, dan is het van belang dat veel aandacht besteed wordt aan het actief op de markt brengen van het gerecycleerde materiaal in de juiste toepassing. We klopten aan bij TOP-MIX, specialist in recyclage van grond, bouw- en sloopafval en beton. TOP-MIX functioneert als het ware als “hub”, waarbij in- en uitstroom op dynamische wijze worden samengebracht na deskundige verwerking. De tijdelijke opslagplaats (TOP) vervult een belangrijke rol!

Artikel

BULK .ID – slimme machines voor slimme recyclage

Om afvalstromen doeltreffend en efficiënt te verwerken, heb je gespecialiseerde apparatuur nodig. BULK .ID levert die machines, engineert en bouwt volledige lijnen voor het herwinnen van waardevolle producten uit diverse materiaalsoorten. En het krioelt bij BULK .ID van de innovaties. Of wat te denken van de “BlackEye”, of Kiverco, de nieuwste aanwinst waardoor voortaan ook compacte, mobiele oplossingen mogelijk zijn voor bijvoorbeeld bouw- en slooppuin!

Artikel

Enervalis wint GCCA Later Stage Awards 2016 in the categorie 'Energy Efficiency / Lighting'

Voor het zesde jaar op rij werden de top-10 cleantechclusterbedrijven bekendgemaakt op het GCCA Later Stage Awards Gala. De wereldwijde Top-10 winnaars en de nominerende GCCA clusters werden gehuldigd tijdens de Global Solutions Summit 2016 in Little Rock, Arkansas. Enervalis en Flanders Cleantech Association waren erbij !

Artikel

Belangrijke doorbraak van het Gentse milieubedrijf OWS in Japan en de USA

Het Gentse milieubedrijf OWS heeft een belangrijk contract in de wacht gesleept voor de bouw van een biogasinstallatie in Japan. Daarnaast werd OWS na een officiële selectieprocedure verkozen voor de bouw van een nieuwe installatie in Californië. Beide projecten bevestigen de kwaliteit van deze unieke Vlaamse afvalverwerkingstechologie.

Artikel

VITO co-creatie traject “Sensornetwerken luchtkwaliteit" van start

Met al drie bijeenkomsten op de teller draait het tweede co-creatietraject van VITO op volle toeren. In zo’n co-creatietraject begeleidt VITO een groep ondernemers gezamenlijk van idee tot realisatie in 6 maanden. Het eerste traject ging over “Remote sensing”, deze tweede editie dus over “Sensornetwerken luchtkwaliteit”.

Artikel

Exypnos - Vlaamse kmo realiseert 80% van zijn activiteiten in Azië – tips van Exypnos

Op een dag vinden we het allemaal misschien de normaalste zaak van de wereld: autodakramen samengesteld uit ‘vaste transparante lichtgewicht modules’. Exypnos heeft de technologie uitgevonden en geoctrooieerd om deze modules efficiënt te produceren, en realiseert tegenwoordig 80% van zijn activiteiten in Azië door strategische partnerschappen af te sluiten met ’s werelds grootste producent van autodaksystemen. Geheimen achter succes onthuld door de CEO.

Artikel

Ontwikkelende markten in de kijker op het wereldwijde cleantech toneel

Meer dan ooit tevoren bepalen ontwikkelingsmarkten het aanzicht van de cleantechsector. Dit gebeurt op twee elkaar aanvullende manieren. Dit geldt voor zowel investeerders als bedrijven die ‘leapfrog technologies’ aanbieden

Artikel

TerraCottem - Leading soil conditioning technology

Desertificatie en hongersnood in sem-aride gebieden bestrijden. De technologie komt uit Vlaanderen en is vandaag in meer dan 40 landen verspreid over 5 continenten in beschikbaar.

Artikel

Keppel levert technologische oplossingen voor 's werelds grootste afvalenergieinstallatie

Singapore en Brussel, 5 oktober 2016 – Keppel Seghers Belgium N.V. (Keppel Seghers), een volledige dochter van Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd (Keppel Infrastructure), haalde een contract binnen ter waarde van US$ 26,7 miljoen (ongeveer S$ 36 miljoen) voor de levering van technologie en diensten aan de Baoan afvalenergiefabriek in Shenzhen, in de Chinese provincie Guangdong.

Artikel

Duits-Belgische business opportuniteiten op het vlak van ‘Thermische zonne-energie in gebouwen

In het kader van het Duitse Renewable Energies Export Initiative, dat gesteund wordt door het Duitse federale Ministerie van Economie en Energie, organiseerde de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel op 22 november 2016 in Brussel een symposium over ‘Thermische zonne-energie in gebouwen’ (in België).

Artikel

India en de EU: Economische kansen in handel en investeringen benutten

Op 8 november 2016 organiseerde de Europees-Indiase Kamer van Koophandel in Brussel de Trade and Investment Partnership Summit (TIPS). FCA coördineerde een levendige paneldiscussie met als onderwerp “Addressing 21st Century Challenges: How to Leverage Green Growth Opportunities”.

Artikel

Benelux en Spanje wisselen ideeën uit over groene energie en slimme steden

Best practices uitwisselen en van elkaar leren. Dat was het uitgangspunt van de bijeenkomst die de Benelux-Spaanse Kamer van Koophandel op 29 september 2016 in Madrid organiseerde. Benelux deelnemers waren o.a. FCA, Cluster TWEED, Ecobuild, Ecorys, DEME, Engie, Philips Lighting Spanje & portugal, …

Artikel

Vyncke - Valorisatie van biomassa afgestemd op plaatselijk afvalstromen, waar dan ook ter wereld

Vyncke is al 105 jaar actief in de sector hernieuwbare energie; nog vóór klimaatopwarming een formeel probleem werd dus. Dankzij zijn ‘can do’-mentaliteit betreedt Vyncke nieuwe markten en ontgint de onderneming zelfs terreinen die de plaatselijke concurrentie niet interessant vindt.

Artikel

FRX Polymers - Nofia – milieuvriendelijke vlamvertragers

In een groot aantal kunststofproducten is toepassing van vlamvertragers noodzakelijk om bij brand in een gebouw, vliegtuig, boot of trein met voldoende tijd te kunnen evacueren. Van oudsher bevatten vlamvertragers halogenen zoals broom of chloor, waarvan is gebleken dat ze giftig, bioaccumulerend en persistent in het milieu zijn. Een groot aantal van dit soort vlamvertragers is inmiddels wereldwijd bij wet verboden. FRX Polymers biedt ‘s werelds eerste halogeenvrije en milieuvriendelijke alternatief op polymeerbasis. FRX bouwt vanuit zijn Antwerpse fabriek van wereldformaat aan een...

Artikel

Implementatie van de SDG’s slim onderbouwen

Enerzijds verwachten we van bedrijven dat ze het lokaal, regionaal en nationaal beleid en bijhorende regelgeving in hun dagdagelijkse praktijk volgen en mee helpen in uitvoering brengen. Anderzijds is elke vorm van regelgeving, aanmoediging, ondersteuning, … gediend met een robuust en weldoordacht adviessysteem over wat in die praktijk wel en niet mogelijk en wenselijk is. Maar hoe zit dat met supranationale beleidsvorming zoals dat van de Verenigde Naties en de realisatie van de Sustainable Development Goals? Welke rol kunnen bedrijven, naast onderzoeksinstellingen, opnemen? Of blijft dit...

Artikel

HONG KONG als slimme hub voor uw Cleantech in China – Infosessie 16/02/2017 - Berchem

China en Hong Kong, één land, twee systemen. Overweegt u Hong Kong als slimme hub voor toegang tot de Chinese markt? Op 16 februari organiseren FCA en Invest Hong Kong een beknopte infosessie met getuigenissen in de FCA-kantoren te Berchem. Na afloop van de sessie is er gelegenheid tot individuele consultatie met een vertegenwoordiger van IHK.

Artikel

Enervalis Top 10 Finalist GCCA Later Stage Awards 2016

Eerder dit jaar nomineerde FCA negen van haar Vlaamse cleantechleden in de diverse categorieën van de GCCA Later Stage Awards. Deze award selecteert de meest belovende doorstartende bedrijven wereldwijd en beloont hen met de exposure die ze nodig hebben om te slagen in hun opzet. Enervalis is één van de TOP10 finalisten in de categorie "Energy Efficiency & Lighting”. De Global Top 3 alsook de GCCA Grand Prize Winner zullen worden bekendgemaakt tijdens de Global Solutions Summit in Little Rock Arkansas/US 13 december 2016.

Artikel

FCA/FIT Awards - de winnaars zijn bekend!

Op 16 oktober tijdens het openingsevent van het 3-daagse VITO i-SUP2016 congres in Antwerpen zijn de winnaars van de 'Flanders Cleantech Internationalisation Awards 2016' bekendgemaakt. De winnaar in de categorie ENERGIE is ILUMEN. De winnaar in de categorie MATERIALEN is FRX POLYMERS. De winnaar in de categorie CHEMIE & MILIEU is HARSONIC.

Artikel

De weg naar Carbon Capture and Utilization is ingeslagen

Thema’s met industriële en maatschappelijke waarde, een mix van high-level sprekers, bedrijven, wetenschappers en technologieaanbieders, warmtenetten, een nieuwe rol voor diepe geothermie in Vlaanderen, en de valorisatie van CO2 als afval naar een vermarktbare grondstof. Ziehier maar enkele van de ingrediënten van de i-SUP2016 editie!

Artikel

Waterleau haalt contract voor uitbreiding waterzuiveringsstation Marrakech binnen

RADEEMA, de regie voor de distributie van water en elektriciteit voor de stad Marrakech heeft het contract voor de uitbreidingswerken van het waterzuiveringsstation van Marrakech toegewezen aan Waterleau. Het contract heeft een waarde van 25 miljoen EURO. Waterleau zal ook instaan voor de uitbating van het station gedurende een bijkomende tien jaar.

Artikel

Innovatie in koolstofafvang: durfkapitaalinvesteringen in CCS-technologieën

Koolstofopvang, -opslag en –valorisatie staat voor een breed scala aan technologieën. We denken in de eerste plaats aan een voorbeeld van eigen bodem, namelijk Recmix, ondertussen Orbix, dat een baanbrekende technologie ontwikkelde waarbij CO2 in plaats van cement wordt gebruikt bij de productie van bouwmaterialen. Het trok recent alvast de aandacht van geldschieters. Voor de rest van het artikel klopten we aan bij onze internationale partner Cleantech Group en vroegen hen een globale scanning te doen op wat er leeft op het vlak van deze technologieën.

Artikel

Vlaamse cleantech kennis tot in Nieuw-Zeeland

De marktkansen van een cleantech innovatie verhogen aanzienlijk wanneer de technologie gepatenteerd is. Het is vaak de eerste vraag van investeerders wanneer zij overwegen hun centen toe te wijzen aan een op technologie gebaseerd project. Technologieën van diverse onderzoekscentra samenleggen tot grotere, meer omvattende gehelen, is daarbij een slimme zet.

Artikel

Flanders Cleantech Internationalisation Awards 2016 - 9 finalisten zijn bekend!

In 2016, ter gelegenheid van het VITO i-SUP2016 event, organiseren FCA en FIT gezamenlijk de "Flanders Cleantech Internationalisation Awards". Deze wedstrijd gaat op zoek naar Vlaamse cleantech KMO's die met hun duurzame innovaties de meeste impact genereren op duurzame ontwikkeling in het buitenland. De 9 finalisten, 3 in elk van de 3 categorieën, zijn ondertussen bekend. De uiteindelijke winnaars per categorie zullen worden bekendgemaakt tijdens de "Flanders cleantech Internationalisation Awards Ceremonie" op 16 oktober in het Hilton Hotel in Antwerpen.

Artikel

Ideeën rond materialen en de ambitie voor 2050 van Europa

Op de MATERIALEN Track van i-SUP gaan we de interactieve toer op en organiseren we een Idea Camp. Hoe ziet jouw bedrijf de circulaire industrie? Welke technologieën zijn nog nodig en met welke nieuwe business concepten kan jouw bedrijf nieuwe paden inslaan?

Artikel

Energiethema’s van de toekomst passeren de revue op i-SUP!

Hoe ‘digitaal’ wordt ons energiebestel van de toekomst? Welke rol kunnen we in Vlaanderen wegleggen voor geothermie en hoe kijkt Europa naar warmtenetten? Hoe organiseren we naast elektrische ook de thermische opslag? Een Track om vingers en duimen af te likken!

Artikel

Over bio-aromaten, procesintensificatie en membranen

Welke rol kunnen biogebaseerde grondstoffen innemen naast de klassieke fossiele brandstoffen? Tot op welke hoogte kunnen we met procesintensificatie en geavanceerde membraantechnologie ook voor fossiele grondstoffen de verduurzaming de beste kansen geven? De CHEMIE Track op i-SUP geeft u de kans om hier mee over na te denken en een bijdrage te leveren.

Artikel

Europem uit Lier levert Vlaamse CleanTech in India

India’s grootste producent van aardolie en aardgas – ONGC – heeft de cleantech oplossingen van het Lierse bedrijf Europem gekozen voor de modernisering van haar grootste productie-installatie in India.

Artikel

Samenwerkingsmogelijkheden tussen China en Vlaanderen

Mapuni, China Sciences Mapuniverse Technology Co., Ltd. is een van de toonaangevende bedrijven in China op het gebied van GIS-/teledetectiedatatoepassingen en milieumodelleringen. Eind juni was Mapuni in België om de samenwerkingsmogelijkheden met Vlaamse cleantechbedrijven, te verkennen.

Artikel

Waterleau bouwt ’s werelds grootste slibdroging op zonne-energie

Het succesverhaal van Waterleau in Marokko krijgt een nieuw hoofdstuk. Nadat Waterleau reeds waterzuiveringsstations voor de steden Fez, Marrakech, Bouskoura en Dakhla bouwde en vandaag verantwoordelijk is voor hun exploitatie, haalt de Leuvense milieutechnologie integrator een nieuwe slag thuis. Het consortium van Waterleau en het Duitse Thermo-System haalde in juni het contract binnen voor de bouw van een slibdrogingsinstallatie op zonne-energie.

Artikel

EU Cleantech Forum Lyon - veel animo op Vlaamse Meeting Point

Het kan niet anders: aan de samenvloeiing van Rhône en Saône is het voor innovaties en bedrijvigheid goed vertoeven. Dit bleek ook tijdens het 12de EU Cleantech Forum dat van 11 tot 13 april plaatsvond in het Franse Lyon en toepasselijk “La Confluence – de kracht van combineren” als jaarthema koos. The Sniffers, Ikaros Solar, Nimera, fifthplay, Harsonic en Biolectric tekenden samen met FCA en FIT present op het EU Cleantech Forum in Lyon.

Artikel

India kijkt uit naar cleantech uit Vlaanderen!

Een gemiddelde Indische stad vertoont veel gelijkenissen met Vlaanderen. Denk aan onze hoge bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad. Bovendien vinden op een beperkte oppervlakte industriële activiteiten plaats die heel wat druk leggen op de beschikbare ruimte. Het mag dan ook niet verbazen dat men in India massaal aanwezig was op de cleantech seminaries in Pune en Mumbai. FCA stelde alvast de Vlaamse cleantech power voor.

Artikel

Schitterende kans om uw bedrijf in de kijker te zetten: de FCA/FIT Awards!

Geen betere manier om uw bedrijf in de kijker te zetten: neem tegen uiterlijk 25 juni 2016 deel aan de FCA/FIT Awards! Ter gelegenheid van het VITO i-SUP2016 event, organiseren FCA en FIT de "Flanders Cleantech Internationalisation Awards". Deze wedstrijd gaat op zoek naar Vlaamse cleantech KMO's die met hun duurzame innovaties de meeste impact genereren op duurzame ontwikkeling in het buitenland. De award onderscheidt drie categorieën: energie, materialen en chemie & milieu.

Artikel

Eerste toepassing van Vlaamse know how in Indische Smart Cities projecten

In India is men druk in de weer steden slimmer en duurzamer te maken. Alvast één van de 20 uitgekozen Indische steden komt zo in aanmerking om als eerste Vlaamse expertise aan te wenden voor deze ambitieuze projecten.

Artikel

Doorbreken op de Aziatische Cleantech-markt via Singapore

Tijdens het meest recente Europese Cleantech-forum in Lyon organiseerde FCA een vergadering met SPRING Singapore, het belangrijkste ontwikkelingsagentschap voor bedrijven in Singapore, dat als missie heeft de groei van de Singaporese bedrijven aan te wakkeren. Het is in dat opzicht dus vergelijkbaar met ons Vlaamse Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (AIO). Naast de groei van bedrijven in Singapore, kunnen ook Vlaamse bedrijven hier echter voordeel uit halen. Wat levert het voor de Vlaamse KMO’s op?

Artikel

Cleantech & Industry 4.0

De overgang naar Industry 4.0 wordt niet alleen gekenmerkt door meer gesofisticeerde automatische processen, maar ook door een groter aantal tools, die een deskundige virtuele samenwerking aan projecten mogelijk maken over verschillende industrieën heen. i3 Connect, het online netwerk van de Cleantech Group, leert ons dat er onlangs aanzienlijke investeringen zijn gedaan over de relevante Industry 4.0-sectoren heen, die tot in de honderden miljoenen oplopen. In dit artikel nemen we een aantal voorbeelden van investeringen onder de loep.

Artikel

Tiger Power - Schone energie met voorspellend en zelflerend energiebeheersysteem

Tiger Power brengt transporteerbare hernieuwbare energieoplossingen die nul uitstoot hebben, plug & play zijn en 24 op 7 autonoom werken naar de netonafhankelijke stroomvoorzieningsmarkt. Hun systemen worden geleverd met een cloudgebaseerd voorspellend en zelflerend energiebeheersysteem. Geïntegreerde intelligentie in duurzame energieoplossingen, het klinkt als Industry 4.0 in Cleantech!

Artikel

Van Hoecke - Maakindustrie heeft toekomst in een eco jasje

Van Hoecke Benelux bewijst anno 2016 dat België en Nederland wel nog producerende landen kunnen zijn met high-tech oplossingen. Het bedrijf – dat met zijn producten in de meeste woningen aanwezig is – investeerde fors in technologische innovaties en werd daarom uitgeroepen tot een ‘Factory of the future’.

Artikel

TE Connectivity – Meer doen met minder materialen en energie

Multinational TE Connectivity produceert diverse componenten voor Automotive. Met zo’n 700 mensen, een gematigde productiegroei en regelmatige productiviteitsstijgingen, halveerde het de jongste vier jaren de gemiddelde doorlooptijden. Ondanks de groei daalde het energie- en materiaalverbruik. We vroegen het team in Oostkamp hoe ze dit voor elkaar kregen.

Artikel

Flanders’ Make – Een nieuwe dynamiek voor de Vlaamse maakindustrie

Kan de digitale transformatie van onze maakindustrie voor een nieuwe dynamiek zorgen? Het is alleszins de belangrijke opdracht van het in 2014 opgerichte Strategisch Onderzoekscentrum Flanders Make. Tezamen met het al langer lopende Agoria/Sirris initiatief Made Different en het Factory of the Future 4.0 concept moet het productiebedrijven lokaal helpen verankeren.

Artikel

Havenbedrijf wil "circulaire economie" aantrekken op voormalige Opel-site

Het Havenbedrijf Antwerpen start op 12 april met een nieuwe marktbevraging voor de voormalige Opel-site in de Antwerpse haven. De vorige bevraging voor deze site werd begin 2015 afgesloten zonder concreet resultaat. De bevraging werd daarom tijdelijk verlengd, zodat de ganse site beschikbaar bleef voor industriële projecten die belangrijke toegevoegde waarde en tewerkstelling creëren. Dergelijke projecten werden tot dusver niet ingediend.

Artikel

Groene technologie en slimme steden zijn actuele thema's in India

Afgelopen 15 maart kwamen de deelnemers aan het seminarie “India, Green Technology/Smart Cities” te weten wat de plannen zijn van de Indiase regering, wat de Belgische knowhow te bieden heeft, en hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden m.b.t. dit bijzonder actuele onderwerp. Het seminarie werd afgesloten met 3 getuigenissen van bedrijven.

Artikel

Grote vraag naar Vlaamse cleantech-kennis in Midden-Oosten

Nadat VITO voor zijn cleantech-kennis door regeringen en belanghebbenden in het Midden-Oosten voor verschillende pilotprojecten was aangetrokken, start VITO nu een dochteronderneming in Qatar. Dit is het tweede regionale VITO-bedrijf na VITO Asia. Wat betekent dit voor u als Vlaamse cleantech-provider?

Artikel

Grote vraag naar Vlaamse cleantech-kennis in Midden-Oosten

Nadat VITO voor zijn cleantech-kennis door regeringen en belanghebbenden in het Midden-Oosten voor verschillende pilotprojecten was aangetrokken, start VITO nu een dochteronderneming in Qatar. Dit is het tweede regionale VITO-bedrijf na VITO Asia. Wat betekent dit voor u als Vlaamse cleantech-provider?

Artikel

Vlaamse cleantech power weldra in Lyon

Wie van 11 tot 13 april nog graag de Vlaamse cleantech power op het EU Cleantech Forum in Lyon mee kracht komt bijzetten, kan nog bij FCA terecht voor voordelige tarieven. Samen met Cleantech Group werd een interessante deal uitgewerkt. Al zeker 6 Vlaamse bedrijven zullen ons vergezellen.

Artikel

Opmerkelijke innovaties en investeringen in voedingsverpakking

Toen we onze internationale partner Cleantech Group om een globaal overzicht van de meest opmerkelijke innovaties en investeringen in de sector van de voedingsverpakkingen vroegen, werd het nog maar eens duidelijk: de wereld is klein en vlak. Zowel de onderzoeks- als de privésector richten zich in alle regio’s van de wereld op dezelfde uitdagingen. We kregen van Cleantech Group het volgende overzicht.

Artikel

Vlaamse cleantech power op GLOBE2016 in Vancouver

In maart 2016 vertegenwoordigde Flanders Cleantech Association (FCA) de Vlaamse cleantechbedrijven & -power op GLOBE2016 in Vancouver. In het kader van GLOBE2016 werden vele evenementen georganiseerd en werden relaties gecreëerd of onderhouden. Van een op innovatie gericht panel over financiële innovatie en “FinTech” tot vergaderingen achter gesloten deuren om de relatie van GCCA met P80 / pensioenfondsen en institutionele beleggers zoals Monte Jade West verder uit te werken.

Artikel

Sac O2 – Innovatie samengebald in een KMO!

Als innovaties in kunststofverpakkingen ergens lijken samen te komen, dan is het toch bij Sac O2. Met de Microsac en Microbox geeft dit bedrijf oplossingen aan voor wat eerst moeilijk leek. Of hoe beschermen tegen besmettingen en tegelijk gasuitwisselingen mogelijk houden. We klopten aan bij Sac O2.

Artikel

VISKOTEEPAK - Je komt ons overal tegen!

Toen de oprichter van ViskoTeepak zestig jaar geleden aan de ontbijttafel zat op een veerboot tussen Finland en Zweden kreeg hij een heuse uitdaging voorgeschoteld: hoe kunnen we een alternatieve oplossing vinden voor het natuurlijke vel van deze worsten… Zo ontstond het idee voor de darmen van cellulose die uiteindelijk uitgroeiden tot de unieke, duurzame, faserdarmen van ViskoTeepak die we vandaag de dag kennen!

Artikel

People, Planet , Profit – het PURO aroma van MIKO!

We kennen het Vlaamse MIKO vooral van de bij velen geliefde PURO, haar koffiesystemen, espressomachines, warme drankautomaten, fris- en snackautomaten, koffie en bijproducten (koekjes, melk, suiker, thee, soep, ...), tele-besteldienst en technische service. Minder bekend is het zusterbedrijf MIKO PAC dat gespecialiseerd is in hoogwaardige kunststofverpakkingen voor de voedingssector. Beide bedrijven sparen kosten noch moeite om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Artikel

Het VerpakkingsCentrum / imo-imomec neemt duurzaamheid mee in zijn verpakkingsonderzoek voor de voedingsindustrie

Ook binnen het verpakkingsgebeuren van de voedingsindustrie moeten de 3P’s (People – Planet – Profit) op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Hier zijn naast de typische procesgerelateerde elementen zoals het energiebeheer en de waterhuishouding, de verpakkingsmaterialen in relatie tot behoud van voedselkwaliteit om voedselverliezen te reduceren, belangrijke duurzaamheidsaspecten.

Artikel

Van cleantech start-up tot internationaal groeibedrijf

Van innovatief idee of beschermde technologie, over spin-off en co-creatie, tot internationaal groeiend cleantechbedrijf. Met de initiatieven van VITO genieten bedrijven van elke omvang een trefzekere begeleiding in elke groeifase, ook over de grenzen heen. Als Vlaams strategisch onderzoeksinstituut voor duurzame technologieën en ontwikkeling beschikken we hiervoor over de juiste tools en expertise.

Artikel

Kaarten over de hele wereld… dat is CARTAMUNDI!

Overal ter wereld spelen mensen kaart en de kans is zeer groot dat het met Cartamundi-kaarten is! Cartamundi is ook een nauw aan ons hart liggend voorbeeld van slimme digitalisering van onze spel- en amusementindustrie. Duurzaamheidskwesties vormen een constante zorg voor het gedrukte marktaandeel. 100% FSC (Forest Stewardship Council) goedgekeurde activiteiten en producten, en een Milieucharter opgesteld in nauwe samenwerking met de Belgische overheid zijn het resultaat van deze zorg.

Artikel

Werkbezoek van Vlaanderen aan Taiwan met cleantech op de agenda

Van 10 tot 15 januari bracht een ambtelijke delegatie van de Vlaamse overheid een werkbezoek aan Taipei op uitnodiging van de Taiwanese vertegenwoordiging. Gezien de aandacht van beide regio’s voor duurzame ontwikkeling, stond een aanzienlijk deel van de werkbezoeken in het teken van cleantech. VITO / FCA maakte dan ook deel uit van de delegatie.

Artikel

Transitie naar duurzame economie in VAE rekent op Vlaamse knowhow!

In januari ondertekende VITO in Abu Dhabi een samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van economie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De ondertekening vond plaats in het kader van de World Future Energy Summit (WFES), die doorging in Abu Dhabi van 18 tot 21 januari 2016.

Artikel

Cleantech en papier voor drukwerk

Tegen de achtergrond van de snelle, wereldwijde overschakeling naar digitalisering doet de keuze voor een thema rond papier misschien vreemd aan. Toch is de pulp- en papiersector de op drie na grootste verbruiker van energie van alle industrietakken. Hoe zit het met de milieu- en energie-impact? En lopen investeerders warm voor deze sector? We vroegen het aan onze partner Cleantech Group.

Artikel

Albe De Coker – Een duidelijk CO2mmitment

Drukken wordt vaak onterecht gezien als schadelijk voor het milieu. Om die reden richt de winnaar van de 2013 Trends Graphic Gazelle, Albe De Coker, zich in het bijzonder op duurzaam ondernemerschap. U kunt er zeker van zijn: door Albe De Coker als uw drukpartner te kiezen, weet u dat uw drukwerk op milieubewuste wijze wordt geproduceerd!

Artikel

Hoed af voor EPC of het Eco Print Center van De Persgroep

Wanneer de oplagen van Het Laatste Nieuws en De Morgen substantieel stegen sinds het begin van de jaren negentig, noopte een denkoefening in 2003 over de toekomst van de krantendrukkerij tot enkele ambitieuze lijnen voor de toekomst. Het resultaat staat langs de E17 in Lokeren. Meteen werd ook een prominente plaats gereserveerd voor milieuvriendelijk produceren: een waterloos drukprocedé, gerecycleerd papier, geen toxische afvalstoffen en zuinige omgang met energie!

Artikel

Aluminium als service ... financieel gezonde gesloten-kringloopconcepten

Op het Gala Award event in Antwerpen in november 2015 ontving Agfa Graphics de Belgische Supply Chain Award 2015. Het winnende project over “duurzaamheid door recycling via samenwerkende aanvoerketen” werd uit zes genomineerden gekozen. Het project is opvallend vanwege het grote aantal gebieden en partners in de aanvoerketen die betrokken waren. Daarnaast omvat het concept recycling van aluminium en een financieel gezond en milieuvriendelijk innovatief zakelijk model op basis van een gesloten kringloop, waarin Agfa Graphics de alu-platen niet verkoopt, maar eigenaar ervan blijft.

Artikel

Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC)

Digitalisering en de door globalisering toegenomen concurrentie van goedkope drukkers mag dan al lelijk huishouden in de Europese en Belgische drukkerijen, Vlaanderen telt enkele grafische clusters die er met kop en schouders bovenuit steken in Europa en de wereld. Met dank aan hightech, innovatie, pioniersmentaliteit en durf om conventionele paden te verlaten en de digitale revolutie slim te omarmen. Trendwatching over innovaties en het ruim bekendmaken van ‘best practices’ op het vlak van grafische communicatie zijn de kerntaken van het VIGC – het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische...

Artikel

Wat is de missie en rol van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)?

Met een 500-tal leden en strategisch scherp gekozen projecten is het VIL vandaag een onmisbare schakel in dit stukje West-Europa dat zich terecht als TIER1 logistieke hub profileert. Innovatie, focus op business case en ROI gaan daarbij hand in hand met de zorg om een duurzame toekomst voor Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa te vrijwaren.

Artikel

Cleantechoplossingen voor mondiale toeleveringsketens

Een van de opkomende neveneffecten van "big data" vanuit een perspectief van cleantech is dat ze transformerende verbeteringen mogelijk maken in de mondiale logistieke en industriële toeleveringsketens. Dit is niet alleen het geval in Vlaanderen, Europa, maar in alle delen van de wereld. Inefficiënt gebruik van hulpbronnen wordt geëlimineerd, de afstand van het product tot de markt wordt verkleind en het gebruik van grondstoffen wordt geoptimaliseerd. Deze baanbrekende verbeteringen ontsnappen niet aan de aandacht van beleggers. Enkele boeiende voorbeelden van over de hele wereld.

Artikel

Chinese drinkwaterspecialisten willen zich verder professionaliseren

Na het Aquatech-congres in november in Amsterdam bezocht een delegatie van Chinese Drinkwaterspecialisten (CDWS), onder leiding van de Waterkwaliteitsvereniging, Vlaanderen. Deze specialisten zijn geïnteresseerd in een verdere professionalisering van de point-of-use sector en de perceptie ervan in China. De geavanceerde membraantechnologie van Vlaanderen stond in de schijnwerpers en er werd een bezoek gebracht aan VITO en aan Prime Water.

Artikel

TRI-VIZOR - “Carpooling for cargo”: een slim en duurzaam antwoord op de vele uitdagingen in de hedendaagse logistiek

De trend van de ‘sharing economy’ doortrekken in de logistiek: ziehier de slimme manier waarop TRI-VIZOR winsten (voertuigkilometers CO2, belastingen) fair verdeeld onder samenwerkende partijen en dit zonder in te boeten op leverfrequentie, service en duurzaamheid.

Artikel

CityDepot - specialist in slimme stadsdistributie

In Hasselt, Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen ligt men al heel wat minder wakker van het goederentransport over die soms lastige ‘last mile’. CityDepot, de specialist in slimme stadsdistributie, is het eerste bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én weer terug.

Artikel

Red trucks, green driving: H.Essers focust op duurzaamheid en efficiëntie

H.Essers heeft honderden jaren klantentrouw van grote en kleine bedrijven ‘op haar teller’. Een bezoek aan het hoofdkantoor in Genk toont dat dit geen toeval is. Een onvermoeibare focus op efficiëntie zit hier in de genen. De tonnen CO2-emissies die H.Essers daarbij uitspaart, doen duizelen.

Artikel

Chinese en Vlaamse cleantechbedrijven houden succesvol B2B netwerk evenement in Brussel

Op 4 december ontmoetten de CEO’s van een 17-tal Vlaamse bedrijven hun evenknieën uit Guangdong, de provincie in Zuid-Oost China die uitkijkt op Hong Kong, de Pearl River Delta en Guangzhou als belangrijke havenstad heeft.

Artikel

E-MAX - Toveren met aluminium … X-ECO van E-Max!

In 2007 nam E-MAX, deel van de groep Vaessen Industries en producent van aluminium extrusieproducten voor de bouwsector, automobiel en machinebouw, een hersmelter over. Sindsdien focust het bedrijf zich op het sluiten van de aluminium materialenkringloop.

Artikel

Vlaamse REstore wint wereldwijde GCCA Later Stage Award in Taipei (Taiwan)

Op 10 november mocht FCA in Taipei (Taiwan) als Regionale Cluster Manager in naam van REstore de GCCA Later Stage Award in ontvangst nemen voor de categorie “Smart Grid”. NovoPolymers schopte het tot de TOP3 in de categorie “Solar & Wind”. Andere Vlaamse winnaars in vorige edities van deze wereldwijd gewaardeerde GCCA Later Stage Awards waren Waterleau (Savannah, 2012) en EpiGaN (Lausanne, 2014).

Artikel

BRILLIANT – De cleantech-innovaties van VITO binnen handbereik

Onder het motto ‘Onze innovaties, uw ondernemerszin’ lanceerde VITO op 1 oktober het ‘BRILLIANT – VITO-innovatieplan’, een gloednieuwe online innovatie-kennisbank voor bedrijven. BRILLIANT biedt ondernemers toegang tot een gevarieerde reeks cleantech-innovaties die ondernemingen in hun eigen bedrijf kunnen valoriseren. Vandaag de dag zijn al meer dan 100 ondernemers en bedrijven geregistreerd als leden van de BRILLIANT-gemeenschap.

Artikel

Cleantech-innovaties die er keihard voor gaan

Wij vroegen onze partner Cleantech Group te scannen naar enkele uitdagende concepten en innovaties m.b.t. “Metalen en Cleantech” over de ganse wereld. Vinden zij eenvoudig hun weg naar het geld en investeerders? Hier is het resultaat … een interessante shortlist met 6 toonaangevende innovaties! Goed gedaan, Borit!

Artikel

Terugblik op BSDS 2015 – Brussels Sustainable Development Summit - The last stop before Paris

Van CO2-opvang en valorisatie naar CO2-negatief. Mathematische modellen die de investeerbaarheid van een innovatieve cleantech KMO helpen inschatten. Platformen van complementaire Vlaamse en West-Europese technologieën die met behulp van VITO-partner VTA slim geïntroduceerd kunnen worden in India. Dat en nog veel meer kwam aan bod tijdens het VITO BSDS 2015 congres. Een verslag.

Artikel

Van Hees Metalen - Vijf generaties know-how in recyclage

Het in oktober 2015 in gebruik genomen nieuwe kantoorgebouw van Van Hees Metalen, op de grens van Mol en Lommel, toont de niet te temmen ambitie van het Kempense recyclagebedrijf en haar 42 medewerkers. Duurzaamheid en innovatie vormen dan ook de drijfveren van het familiebedrijf.

Artikel

Galloo - Een tweede leven voor afgedankte zonnepanelen?

GALLOO is een gekend recyclagebedrijf in België, Nederland en Frankrijk. Met het ReSolar project vat het de koe bij de horens om samen met andere relevante spelers oplossingen te bieden voor … afgedankte zonnepanelen! Welke systemen en structuren bestaan er voor het inzamelen en recycleren ervan? Zijn er kansen voor kringloopsluiting, en belooft deze nieuwe onderhoudssector nieuwe jobs?

Artikel

Vlaamse spelers krijgen stevige rol in Europees Grondstoffen-initiatief

Het bijeenbrengen van bedrijven, onderzoek en hoger onderwijs. Dat is de driehoek waar het onlangs gevormde EIT RawMaterials zich op richt. Veel Vlaamse bedrijven, KMO’s en onderzoeksorganisaties zijn hierbij betrokken. Wat kunnen we verwachten?

Artikel

Umicore – Ultramodern recycleren van metalen

Wat begon als een loodontzilveringsfabriek in Hoboken (België) in 1887 is in de jaren negentig omgebouwd en is tegenwoordig een ultramoderne installatie voor het recycleren van edelmetalen. De Precious Metals Refining plant van Umicore in Hoboken is wereldberoemd en de prestaties ervan worden over de hele wereld erkend.

Artikel

Vlaamse bedrijven gaan nog meer samenwerken op het vlak van Offshore Energy

Met meer dan 140 waren ze, de bedrijven actief in de maritieme en mariene sector die op 15 oktober in GreenBridge in Oostende verzamelden. GreenBridge, Flanders’ Maritime Cluster (FMC), Flanders Cleantech Association (FCA) en de POM West-Vlaanderen organiseerden er de Business-to-Business bijeenkomst met focus op Offshore Energy.

Artikel

Duitse en Belgische ondernemers werken samen in ‘Waste-to-Energy’ projecten

Wie iets te bieden heeft op het vlak van “Waste-to-Energy” kon maar best aanwezig zijn op het 2-daags event dat de Duits-Belgisch-Luxemburgse Handelskamer samen met FCA organiseerde in september in Brussel en Antwerpen. Wie waren de Duitse bedrijven, wat zijn hun activiteiten, en welk soort samenwerking zoeken ze?

Artikel

Cleantech investeringen van risicokapitaal in West-Europa: traag maar gestaag

Wat is het totaalbedrag aan investeringen van risicokapitaal in West-Europese cleantech technologieën? Deze vraag maakt deel uit van het kernthema van de Pitch & Debate Lounge, die door FCA in Track 5 van de BSDS 2015-top in Brussel werd georganiseerd. Dankzij onze partner Cleantech Group kunnen we u een overzicht bieden.

Artikel

Dit was het ISWA’15 World Congress in Antwerpen: 1200 gasten, 230 sprekers en geen afval!

Bepaalde regio’s in de westerse wereld, zoals ook Vlaanderen en de Stad Antwerpen, kunnen bogen op een inzamelingspercentage van 100% en een recyclagepercentage van meer dan 70%. Toch blijft er over de hele wereld een behoefte bestaan om de plannen rond afvalverzameling nog verder aan te scherpen en aparte inzamelingen te organiseren, zodat het afval beter gerecycleerd, opgeknapt en hergebruikt kan worden. Dat was de belangrijkste conclusie van het ISWA World Congress dat in Antwerpen plaatsvond.

Artikel

Effizienz Agentur NRW - Voorbeelden van grondstofefficiëntie in de Duitse regio Noordrijn-Westfalen

De Effizienz-Agentur NRW is hét centrum voor producerende KMO’s in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bedrijven kunnen er terecht voor al hun vragen in verband met schonere productie en een efficiënt gebruik van grondstoffen. Zo heeft EFA een papierfabrikant geholpen hun concurrentievermogen te verbeteren, een walserij van een staalfabriek op energie en materiaal te besparen en een Duitse brouwerij hun water- en chemicaliënverbruik te minimaliseren.

Artikel

Clean Tech Delta: cleantech-kracht van onze noorderburen!

Clean Tech Delta is een vereniging van bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in de regio Rotterdam-Delft-Drecht. Als ‘triple helix-organisatie’ spelen zij een belangrijke rol in de ontwikkeling en export van schone technologie-oplossingen.

Artikel

GreenWin - De Waalse innovatiecluster: chemie en duurzame materialen

GreenWin, een innovatieaccelerator uit de milieusector, is één van de 6 Waalse concurrerende clusters die het Marshallplan zullen uitvoeren. Daarbij zijn de belangrijkste aandachtsgebieden duurzame chemie, duurzame materialen in de bouwsector en milieutechnologieën.

Artikel

Cd2e - Regio Nord-Pas de Calais lanceert de “Derde industriële revolutie” en nodigt COP21-delegatie uit

Op 3 december 2015 nodigt de regio Nord-Pas de Calais COP21 uit om de “Derde industriële revolutie”-oplossing te komen ontdekken. Een speciaal daarvoor afgehuurde hogesnelheidstrein zal de officiële delegaties, verenigingen, netwerken van plaatselijke autoriteiten, journalisten, bedrijven en ngo’s van Parijs (Le Bourget) naar Lille voeren. Partners uit Vlaanderen zijn ook van harte welkom!

Artikel

Accelerator van Indische technologie gaat in Brussel op zoek naar West-Europese clean technologies voor ‘smart cities’

Biedt u KMO oplossingen rond ‘smart city’-concepten? Breng dan zeker een bezoek aan het BSDS 2015 congres in Brussel op 20 oktober en ontmoet er onze partner Valluri Technology Accelerators op het B2B Brokerage Event. Deze organisatie reist speciaal af naar Brussel om er op zoek te gaan naar innovatieve smart city-concepten. Op 21 oktober zal VTA vervolgens een bezoek brengen aan de KMO’s die op het B2B-evenement werden geselecteerd.

Artikel

Cargill - Cleantech, valorisatie van nevenstromen en precisielandbouw – Cargills recept voor een duurzame waardeketen in de voedingssector

Met meer dan 152.000 werknemers en belangrijke activiteiten in 67 landen is Cargill een wereldwijde speler in de agro-voedingsindustrie. Zo veel waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van schone technologieën. Ook in België is Cargill heel actief: meer dan 1000 werknemers, 9 productievestigingen, en Vilvoorde als thuisbasis voor het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Meer dan redenen genoeg voor een kort gesprek !

Artikel

FCA zet cleantech in de kijker tijdens Staatsbezoek Koning en Koningin aan Volksrepubliek China

Op zaterdag 20 juni vatten Koning Philippe en Koningin Mathilde samen met 100 CEO’s een rondreis aan van één week door China. Ze waren er op uitnodiging van President Xi Jinping. Naast bezoeken aan universiteiten en bedrijven als Geely en Huawei, was de koning ook getuige bij de ondertekening van belangrijke samenwerkingsakkoorden. Ook cleantech kreeg een belangrijke plaats.

Artikel

Ontmoet deze en meer CEO’s op 20 oktober in Brussel. Kom te weten wat ze zoeken en aanbieden!

Deelnemers aan dit evenement zijn o.a.: Advanced Shipbuilding, AMW Industry, Blue Planet Academy & Consulting, Borit, CAPAX Environmental Services, eCOAST, Enervalis, Europem, Harsonic, KIC InnoEnergy, Millibeter, Pantarein, P-Laser, Process Design Center, Purotek, Smappee, Turbulent, VITO LaserCentrum Vlaanderen, VITO Membraan Technologie, XANT, ...

Artikel

Cleantech en duurzaamheid in de agro-voedingsindustrie

Efficiënt omgaan met energie en water, nevenstromen valoriseren, voedselverliezen beperken en alternatieve voedselbronnen opsporen. Het zijn de leidende cleantech thema’s binnen de werking van Flanders’ FOOD, het ILVO en de Food Pilot. Genoeg stof voor een interview met Erwin Lamot en Lieve Herman.

Artikel

FoodTech Start-ups maken een overvloed aan keuze en gemak mogelijk voor de consument

Wat vindt u hiervan: koop gewoon de ingrediënten en de hoeveelheid die u nodig hebt voor een bepaalde maaltijd die u hier en nu wilt eten, reeds bereid of in pakjes ingrediënten die nog bereid moeten worden. Beleggers wereldwijd hebben althans hun weg gevonden naar deze slimme en behendige foodtech appie-achtige start-ups! Voel de kracht van kapitaallichte - bijna geen infrastructuur! – bedrijfsmodellen. Hoe kan deze trend leiden tot nieuwe kansen voor uw cleantech-kmo?

Artikel

Nieuwe EU cleantech hub voor India om schone technologieën te transfereren naar India op een slimme manier

De Vlaamse en Europese cleantech kan een nieuwe en slimme EU Clean Technology Hub and Spoke gebruiken voor de transfert van technologie aan India. De hub zal gelanceerd worden op de volgende BSDS 2015 Track over "Cleantech Industry - Investability - Business Opportunities" in oktober in Brussel, en omvat alle cleantechdomeinen.

Artikel

BMT Aerospace - Veilig vliegen? Hoge eisen aan materialen!

U raadde het al: nergens zo’n hoge eisen dan aan de materialen waarmee we vliegen. BMT Aerospace International nv is gespecialiseerd in tandwielen voor lucht- en ruimtevaart toepassingen. Een bezoek aan hun vestiging in Oostkamp illustreert hoe het bedrijf kosten noch moeite spaart om bij de behandeling van metallische oppervlakten zorg te dragen voor milieu.

Artikel

Vlaams-Duitse B2B uitwisselingen op kruissnelheid

Nadat Duitse bedrijven in april bijeenkwamen bij FCA en Vlaamse tegenhangers ontmoetten omtrent energy efficiëntie, waren 10 Duitse bedrijven in juni te gast bij OMC. In september vindt opnieuw een cleantech Vlaams-Duitse B2B plaats en wel rond waste-to-energy.

Artikel

Stad Antwerpen en Haven stellen unieke investeringsopportuniteiten voor aan delegatie uit Shanghai

Investeerders die hun oog op Antwerpen en de Antwerpse haven laten vallen, mogen op heel wat omkadering rekenen. Zo bleek uit de diverse presentaties van Stad Antwerpen en Port of Antwerp dat op 4 juni in de Hilton werd georganiseerd ter gelegenheid van het Antwerp Shanghai Trade and Investment Forum.

Artikel

Aqua4C - Cleantech revolutie in aquacultuur

Lokaal resistente, eiwitrijke en snelgroeiende vis kweken en daarbij slechts een fractie water, energie en visvoer verbruiken in vergelijking met klassieke aquacultuur. Leuker kan cleantech in de voedingssector niet worden! De Leuvense spin-off Aqua4C wil jaarlijks zo’n 200 ton vis produceren, en dit in samenwerking met Tomato Masters in de glastuinbouwzone Stokstorm te Deinze.

Artikel

Dymowave - Radio- en microgolfprocessing: Golfbrekend schone technologie in de voedingsindustrie

Dymowave, onderdeel van de Dymogroup uit Olen, is sedert 2 jaar actief als producent en distributeur van droog- en verhittingssystemen. De technologieën die hierin toegepast worden, maken gebruik van radiofrequente energie (RF; 27,12 MHz) voor droogprocessen en van microgolfenergie (MW; 2,45 GHz) voor het in buis verhitten van verpompbare producten.

Artikel

Dymowave - Radio- en microgolfprocessing: Golfbrekend schone technologie in de voedingsindustrie

Dymowave, onderdeel van de Dymogroup uit Olen, is sedert 2 jaar actief als producent en distributeur van droog- en verhittingssystemen. De technologieën die hierin toegepast worden, maken gebruik van radiofrequente energie (RF; 27,12 MHz) voor droogprocessen en van microgolfenergie (MW; 2,45 GHz) voor het in buis verhitten van verpompbare producten.

Artikel

Harsonic - Biofilm verwijderen zonder chemicaliën

Biofilm verwijderen van oppervlakten gebeurt vandaag vaak met chemicaliën zoals chloor, waterstofperoxide en andere producten die schadelijk zijn voor het milieu en sommige zelfs kankerverwekkend. Niet zo met Harsonic. Biofouling behoort tot het verleden voor o.a. koelingssystemen, scheepsrompen, drinkwaterleidingen, irrigatiesystemen, opslagtanks, …

Artikel

Geavanceerde coatings en chemicaliën trekken de aandacht van investeerders

Het i3 Platform van Cleantech Group geeft ons inzicht in de data van de industrie waaruit we trends in bepaalde sectoren kunnen herkennen. Geavanceerde coatings en chemicaliën zijn een belangrijke subsector binnen het totale cleantech ecosysteem. Het sluit mooi aan bij het onderwerp van deze nieuwsbrief over oppervlaktebehandeling.

Artikel

Hoe aantrekkelijk is jouw bedrijf voor internationale business partners en investeerders ?

Fase I van het FCA 2015-2016 groeiprogramma vond plaats op 21 mei in Antwerpen. Hoe aantrekkelijk is jouw bedrijf voor strategische business partners en investeerders? Hoe positioneert het zich voor groei? Kan het venture capitalists, subsidieverstrekkers, banken, … versieren om de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen? Op 21 mei namen twintig ondernemers met goesting om te groeien de proef op de som.

Artikel

Vlaams-Duitse factfinding visit & round table rond cleantech en oppervlaktebehandeling

Hoogwaardige producten en de installaties zelf waarmee ze gemaakt worden, vereisen een bepaalde robuustheid, duurzaamheid, functionaliteit, effectiviteit, efficiëntie, esthetica... Innovatie en duurzaamheid zijn troef in de sector van de oppervlaktebehandeling van metallische materialen, in Vlaanderen zowel als in onze buurregio Noordrijn-Westfalen. Tezamen met partners organiseerde FCA een factfinding visit & round table in het Evonik Feierabendhaus te Marl, NRW-GE.

Artikel

Supply & Demand sessie in Houthalen lokt opnieuw veel ondernemers

Maar liefst 15 pitches hielden een volle zaal in spanning tijdens FCA’s 'Supply & Demand' sessie in Houthalen op 23 april. Doel was, net zoals op 11 februari in het Havenhuis te Antwerpen, het Vlaamse ecosysteem te versterken en dan slim te koppelen aan buurregio’s als Noordrijn-Westfalen. Een bezoek aan Van Gansewinkel rondde deze ondernemersbijeenkomst af.

Artikel

Vlaamse en Duitse bedrijven verzamelen bij FCA omtrent energie-efficiëntie

Binnen het kader van een handelsbezoek aan België georganiseerde door AHK debelux, bezochten op 28 april tien bedrijven FCA in Berchem. Hun doel: de Belgische energiemarkt leren kennen en kijken hoe met Vlaamse bedrijven kan samengewerkt worden.

Artikel

Phibo Industries - Uw partner in milieuvriendelijke oppervlaktebehandelings- en conditioneringsinstallaties

Voor Vlaamse technologie en een one-stop-shop voor het milieuvriendelijk en gecontroleerd behandelen van oppervlaktes kan u aankloppen bij Phibo, al jaren partner van bedrijven in de luchtvaart, automotive, metaalconstructies, rubber- en kunststofindustrie.

Artikel

a.c.k. aqua concept Benelux - Wat kan UV-technologie betekenen voor de oppervlaktebehandeling ?

Gecontamineerd proceswater en spoelbaden behandelen, desinfecteren, metalen recupereren. Het kan met ultraviolet licht en a.c.k. aqua concept Benelux is verdeler van het van oorsprong Duitse procedé van het huidige Enviolet GmbH tot 2013 a.c.k. aqua concept GmbH.

Artikel

Innovatie en duurzaamheid troef bij oppervlaktebehandelaars

Wist u dat we allen gretige gebruikers zijn van metalen, die belangrijke behandelingen ondergaan alvorens ze bruikbaar zijn? We kunnen ons geen leven meer inbeelden zonder de metalen en de hoogwaardige afwerking die we gewend zijn zonder het echt te beseffen. Het spanningsveld tussen economie en ecologie is er groot, maar de sector manoeuvreert zich slim en proactief. In de aanloop naar EUROFINISH 2015 interviewden we een bevoorrechte ooggetuige!

Artikel

Vlamingen palmen EU Cleantech Forum te Firenze in!

Onder het motto “New Innovations for Old Industries: In search of an Industrial Renaissance” besloten vijf Vlaamse innovatieve Cleantechbedrijven FCA en FIT te vergezellen naar het 11de EU Cleantech Forum in Firenze. Hun aanwezigheid ging niet ongezien voorbij. Wat had u gedacht!

Artikel

Milieuzorg – cruciale pijler in duurzaamheidsbeleid Janssen Pharmaceutica

Hoe zit het met de impact van de chemische- en farmaceutische productieprocessen bij Janssen op ons drink- en oppervlaktewater? De jongste jaren duiken regelmatig berichten op in de media over de mogelijke gevaren van dergelijke stoffen voor het milieu. Janssen Pharmaceutica kan hierin formeel zijn: niets wordt aan het toeval overgelaten. Binnen het ‘Pharmaceutical Ingredients in the Environment’ (PIE)-project wordt kennis verzameld, overlegd met partners én met positief resultaat aan effectieve maatregelen gewerkt.

Artikel

DESOTEC – In situ regeneratie van actief kool

DESOTEC ACTIVATED CARBON is een internationale ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van zuiveringsoplossingen, die voornamelijk gebaseerd zijn op actieve kooltechnologie. De totaaloplossingen omvatten de levering van een brede waaier aan mobiele adsorptiesystemen, het ontwerp, de constructie en de inwerkingstelling van op maat gemaakte vaste systemen en de recyclage van gebruikte actieve kool.

Artikel

Afval- & materialenbeleid in Vlaanderen, Europa, de wereld…

Op 26 maart kregen Chinese ondernemers uit o.a. Wuhan, Chengdu, Peking, Hebei, Guangzhou en Shanghai een inleiding in afval- & materialenbeleid vanuit een Vlaams, Europees en globaal perspectief. De delegatie van Chinese ondernemers is in België op uitnodiging van Juxing, die het China Belgian Technology Center in Louvain-la-Neuve leidt. Aangezien natuurlijke rijkdommen steeds zeldzamer worden in Europa mag het niet verbazen dat dit deel van de wereld uitmunt in hoogwaardige recyclage van 'afval' voor industriële oplossingen ‘from trash to cash’.

Artikel

China Belgium Technology Center op kruissnelheid - 3de delegatie maakt kennis met Belgische cleantech power

Na jarenlange voorbereiding is het Chinese Belgian Technology Center (CBTC) in Louvain-la-Neuve (LLN) helemaal klaar om bedrijven uit China, België en Europa te verwelkomen en hen te helpen hun business dromen te verwezenlijken. Het derde bedrijfsbezoek van Chinese firma’s aan België vond plaats tussen 24 en 28 maart 2015.

Artikel

Chinese delegatie bezoekt waterzuiveringsinstallatie bij Janssen Pharmaceutica

Net zoals in november 2014, ontving VITO een 2de delegatie uit het Chinese Tianjin in Vlaanderen. De Chinese bezoekers volgen bij VITO een cursus over luchtbehandeling. Ter illustratie van ook andere cleantechoplossingen, nam FCA hen mee op bezoek bij Janssen Pharmaceutica in Geel, waar kosten noch moeite gespaard worden om milieu- en energievriendelijk te produceren. O.a. de waterzuivering die bedreven wordt door Aquaplus nv en de monitoringtechnologie van AppliTek stonden in de kijker, met focus op fosforverwijdering.

Artikel

DNCP – It's a waste to waste your waste !

“It's a waste to waste your waste” is nu al meer dan 30 jaar het motto van de De Neef-groep en geldt in het huidige klimaat meer dan ooit. De Neef Chemical Processing is een marktleider op het gebied van de zuivering en herwinning van organische solventen en speciale chemicaliën die vooral worden gebruikt in de chemische, farmaceutische en verfindustrie.

Artikel

Cleantechbedrijven onmisbaar voor een duurzame farmaceutische industrie

Innovatieve technologieën zorgen binnen steeds meer sectoren van de traditionele industrie voor een verhoogde duurzaamheid: van landbouw & voedsel tot procesindustrieën zoals staal, chemicaliën en farmaceutica. Dit onderdeel van onze nieuwsbrief is gewijd aan de visie van onze globale partner Cleantech Group, die interessante informatie over dealflows uit hun i3-database kunnen halen.

Artikel

Economische missie in Qatar en de VAE levert VITO 4 overeenkomsten op

VITO is teruggekeerd van een succesvolle economische missie in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), geleid door H.K.H. Prinses Astrid. Met drie ondertekende intentieverklaringen met onderzoekspartners GORD, Qatar University en Weill Cornell Medical College in Qatar, zal VITO bijdragen aan de hoge ambities van de Qatar 2030 Sustainability Vision.

Artikel

Meer doen met minder: meer product met minder solvent in de farmaceutische industrie

Voor bepaalde chemische reacties in de farmaceutische industrie is 6.000 liter van een solvent nodig om slechts 50 kilogram van een product te produceren. Dankzij ‘Volume Intensified Dilution’ (VID), een technologie van VITO waarvoor een octrooi is aangevraagd, wordt dezelfde productiviteit bereikt met een aanzienlijk kleinere hoeveelheid.

Artikel

Cleantech Supply&Demand - sessie volgeboekt – 2 extra evenementen gepland

Corporates op zoek naar ultramoderne cleantech, KMO’s die cleantechoplossingen aanbieden, KMO’s die gespecialiseerd zijn in engineering, procurement, revisie, onderhoud, etc. kwamen op 11 februari bijeen voor het Supply&Demand-evenement georganiseerd door FCA en Port of Antwerp. De beschikbare tijden voor presentaties tijdens dit evenement gericht naar de Antwerpse olie- en chemische industrie waren volgeboekt. Daarom volgen er in april gelijkaardige evenementen in Houthalen en Oostende.

Artikel

‘Clean Ganga’ – een aanbod uit Vlaanderen

Het is niet verrassend dat Vlaanderen goede kaarten heeft bij projecten zoals het schoonmaken van de Indiase Ganges. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar sterk verbeterd dankzij inspanningen van de overheid, technologische evoluties, een toenemende milieubewustzijn en bedrijven die excelleren in waterbehandeling en zuivering.

Artikel

Bezoek fabriek FRX Polymers - model voor een ecosysteem aangedreven door cleantech

Wat is dit: opschalen van technologie uit de VS in Europa, kiezen voor Vlaanderen vanwege bepaalde goed gedefinieerde randvoorwaarden, genoemd worden in de “2014 Global Cleantech 100” van de Cleantech Group uit 5.995 nominaties uit 60 landen, een model zijn voor een succesvol mede-investeringsproces, etc.? Dat moet FRX Polymers zijn, gevestigd in Chelmsford, MA in de VS, en die onlangs een commerciële fabriek in Antwerpen in gebruik heeft genomen.

Artikel

Cleantech-innovaties in olie en gas – welcome to the Digital Oil Field!

Stilaan lijkt de Chemie, Olie & Gas sector zijn plakkerig kleedje af te werpen. Of wat te denken van de vele cleantech innovaties en dito investeringen die niet enkel de licence-to-operate moeten veilig stellen maar helpen te excelleren op het vlak van resource & energy efficiency. De gegevens uit Cleantech Group’s i3-database bevestigen dit, en met Big Data, The Internet of Things, … ligt een goudmijn aan gegevens, verzameld uit innovatieve sensing technologieën, klaar voor exploitatie!

Artikel

Water, energie, slimme steden, etc. in India – Oproep tot indienen van 'Expression of interest'

Levert uw bedrijf schone technologieën die het ‘Infrastructure-as-a-service’-platform van ETI Dynamics zouden kunnen helpen aanvullen? ETI Dynamics heeft een oproep gedaan tot het indienen van een 'Expression of interest' voor één energieproject, één slimme-stedenproject en twee waterprojecten in India. De projectomschrijvingen vindt u hier; houd wel de deadlines in de gaten!

Artikel

ExxonMobil in België: 'Protect tomorrow. Today'

Wikkelfolies, verpakkingsplastics voor voedingswaren, dranken, detergenten en elektrische kabels, … de kans is groot dat het basispolymeer van deze hoogwaardige plastics afkomstig is van de Polymers Plant van ExxonMobil te Meerhout. Al sinds 1977 produceert één van Europa’s grootste fabrieken voor polyethyleen dit ‘witte goud’ in Meerhout.

Artikel

Doorbreken in China – Hoe TopOasis kan helpen een brug te slaan

Bij het lanceren van cleantech in China zijn de juiste partners en een duwtje in de rug heel welkom. Dat was alleszins het geval wanneer The Sniffers de eerste voet aan wal zette in China. Dankzij TopOasis kon The Sniffers op korte termijn een versnelling hoger schakelen.

Artikel

The Sniffers - kind aan huis bij de multinationals

Het referentielijstje van The Sniffers oogt duizelingwekkend: geen chemical & oil corporate ter wereld of het klopte aan bij The Sniffers voor het meten en remediëren van gaslekken in haar productiefaciliteiten. Recent voegde The Sniffers ook China toe aan haar actieterrein … Eind januari bezocht FCA ExxonMobil te Meerhout. FCA deed dat samen met een delegatie uit het Chinese Tianjin die op training was bij VITO uit Mol omtrent luchtkwaliteit. Het 'The Sniffers project' bij ExxonMobil was een mooie case om te bezoeken.

Artikel

EpiGaN wint gerenommeerde 2014 Later Stage Award in de categorie 'Lighting & Energy Efficiency'

Flanders Cleantech Association (FCA) kondigt met trots aan dat één van haar leden, EpiGaN, de Global Cleantech Cluster Association Later Stage Award in de categorie "Lighting & Energy Efficiency" heeft gewonnen. De Global Cleantech Later Stage Award wordt uitgereikt aan de meest belovende later stage bedrijven wereldwijd. Alleen de besten krijgen de exposure die ze nodig hebben om te kunnen slagen. We feliciteren eveneens Ducatt en Triphase die opgenomen werden in de GCCA Later Stage TOP 30 lijst. Zij veroverden een plaatsje in de TOP3 in hun respectievelijke categorieën “Solar &...

Artikel

Groeien dankzij cleantech – VRAAG & AANBOD sessie ter voorbereiding van internationalisatie en kapitalisatie

Solide waardeketens opzetten – samenwerken over de grenzen heen - aantrekkelijker worden voor investeerders! Dat is de filosofie achter een VRAAG & AANBOD sessie die FCA samen met o.a. Haven van Antwerpen organiseert op 11 februari 2015. Onze bedrijven moeten (terug) meer zaken doen met elkaar op lokaal niveau. Cleantech is dan een belangrijke katalysator, en die komt niet uit China, India, … maar uit Vlaanderen!

Artikel

Pronken met Vlaamse technologie voor de behandeling van industrieel uitlaatgas

Talloze projecten voerde het Vlaamse TREVI al uit voor diverse klanten, in Europa en ver daarbuiten, voor de behandeling van industriële uitlaatgassen. Op initiatief van FCA bezocht de Chinese delegatie, op cursus in Vlaanderen omtrent luchtkwaliteit en bestrijding van luchtverontreiniging, twee installaties van TREVI. Lees het verslag van het bezoek bij LANXESS, Alfred Talke Logistics Services nv en TREVI hier.

Artikel

Vlaamse cleantech voor een schonere Ganges

Met 9 waren ze, de Vlaamse cleantechbedrijven die op 25 november een “Offer from Flanders” formuleerden voor het ambitieuze project “National Mission Clean Ganga”. Hun pitches werden aangevuld door FIT over het project en de financieringsmogelijkheden, door VLAKWA over de waterwereld in Vlaanderen, en door VITO over cleantech en de uitgebreide ervaring met overheden en organisaties in India.

Artikel

Investeringen en het Internet of Things: het geval van duurzame energie – meer dan alleen technologische hardware

Investeerders blijken het recept van kapitaalarme formules op basis van big data en door het internet aangedreven artificiële intelligentie (ook “nieuwe knowhow” genoemd) wel te lusten. Laten wij dat even verduidelijken met een voorbeeld dat wij dagdagelijks rondom ons terugvinden: de energie-efficiënte markt. Er wordt de voorkeur gegeven aan een aanbod dat op dienstverleningen is gericht, omdat dat de industrie een duwtje in de juiste richting geeft en veel verder gaat dan alleen maar technologische hardware. Of in de woorden van de Cleantech Group-analisten: De tijd waarin de Cleantech-...

Artikel

Big Data, the Internet of Things ... onze wereld zit er vol van

Van ‘verbonden’ auto’s tot de smart buildings waarin wij leven en werken: wij worden aan alle kanten omgeven door big data en het internet der dingen, en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Cleantech is hierop geen uitzondering! Slimme ondernemers slagen erin nieuwe bedrijfsmodellen aan te wenden, die gebaseerd zijn op de schat aan informatie die door een steeds groter aantal slimme meters en sensoren wordt verzameld.

Artikel

Actility - Hallo, ik ben LoRa, wat is uw naam? Ik sta klaar om uw activiteiten te optimaliseren …

In hoeverre kunnen goedkope, draadloze sensoren met langeafstandscommunicatie op batterijen een doorbraak betekenen op het gebied van smart grids en ‘Demand Response’? Actility schaart zich volledig achter LoRa: Long Range (LoRa) Radio technology (radiotechnologie op lange afstand), waarmee sensoren, op afstand zowel gemonitord als bediend kunnen worden. Met deze technologie is een waaier aan toepassingen binnen het internet der dingen mogelijk. Bovendien kan de big data, die door de sensoren over langere periodes wordt vastgelegd, operationele trends blootleggen en correctieve...

Artikel

Kan Vlaamse cleantech het Chinese Tianjin helpen?

De regio’s van twee wereldhavens die elkaar vinden in cleantech: dat klinkt als muziek in de oren. Gedurende drie weken verbleef een Chinese delegatie uit Tianjin, de havenstad bij Beijing en 4de stad van China, in Vlaanderen. Naast een stoomcursus bij VITO over luchtkwaliteit en het bestrijden van luchtverontreiniging, greep FCA de kans de delegatie voor te stellen aan de Vlaamse cleantechindustrie.

Artikel

EnergyVille sluit contract af met Chinese fabrikant van locomotieven & rollend materieel

Als het dochterbedrijf van de grootste fabrikant van locomotieven en rollend materiaal ter wereld naar EnergyVille komt voor energiebesparende technologieën, dan is dat een statement dat kan tellen! EnergyVille, dat de energieafdelingen van VITO, KU Leuven en imec verenigt, slaagde er via de Aziatische tak van VITO in een belangrijk akkoord te tekenen met het dochterbedrijf van CNR voor het ontwikkelen van nieuwe energiebesparende technologieën voor mijnbouwvrachtwagens.

Artikel

Vlaanderen en NRW – goede buren zijn goud waard!

Onder andere rond de recyclage van kunststoffen, microplastics in afvalwater, en manieren om bedrijven inclusief KMO’s intenser met elkaar te laten samenwerken, haalden Vlaanderen en het Duitse Noordrijn-Westfalen de banden in 2014 nauwer aan. Samen blikken FCA en o.a. Umwelttechnologien.NRW vooruit op nog meer ervaringsuitwisseling en business-to-business momenten in 2015, onder andere omtrent bodemsanering. Een initiatief om in de gaten te houden!

Artikel

DCILabs - Mobile health - op het kruispunt van Big Data en gezondheidsmonitoring

Grootschalige verzameling van medische beelden en ‘Big Data’ beeldanalyse is vandaag een realiteit dankzij de laatste ontwikkelingen op het vlak van optische sensoren en slimme elektronische systemen. Op een draagbare en betaalbare manier worden beelden van bevolkingsgroepen in dagdagelijkse omstandigheden verzameld en geanalyseerd. De mogelijkheden van ‘mobile health’ zijn onbegrensd.

Artikel

Be-Mobile

Vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure, … concepten die her en der al realiteit zijn. Ze gebruiken allemaal voertuigen als sensor. Be-Mobile oogst belangrijke informatie uit de anonieme gegevens afkomstig van geconnecteerde voertuigen. Consumenten zoals u en ik, maar ook wegbeheerders maken er handig gebruik van. De mogelijkheden lijken onbeperkt.

Artikel

Opportuniteiten voor Vlaamse cleantech in Tianjin

Op 24 november is een delegatie van de Tianjin Academy for Environmental Sciences (TAES) en het Tianjin Environmental Protection Bureau (EPB) te gast bij FCA in Berchem. Vlaamse cleantechbedrijven kunnen er kennismaken met concrete projectopportuniteiten in Tianjin. De haven van Tianjin in het industrieel ontwikkelde noordoosten van China geldt als belangrijke toegangspoort tot Beijing.

Artikel

Een Vlaams Cleantech offer voor “Clean Ganga” in India

FCA, VLAKWA en FIT nodigen bedrijven uit om een gezamenlijk aanbod te formuleren voor het ambitieuze "National Mission for Clean Ganga" project dat komaf wil maken met de vervuiling van het Ganges bekken en omliggende doorstroomgebied. Hiervoor zullen technologieën en concepten nodig zijn op het vlak van capacity building, end-of-pipe technologieën en geïntegreerde cleantechoplossingen. Mis deze sessie op 25 november in Berchem niet !

Artikel

Investeringstrends in innovatieve energieopslag en netwerkflexibiliteit

Hoe kijken internationale investeerders naar de slimme concepten voor energie-opslag en –flexibiliteit? Hoe matuur is deze markt, te oordelen op basis van het type kapitaal dat wereldwijd gemobiliseerd wordt? Cleantech Group hielp ons en licht de tip van de sluier op omtrent de voornaamste trends.

Artikel

Monitoring van onderstations speelt strategische rol bij ‘smart grids’

Slimme meters, sensoren en actuatoren zijn onontbeerlijke tools voor een goed werkend ‘smart grid’. Enkele projecten van Bausch Datacom tonen het belang ervan voor klanten als Infrax en de uitbaters van ‘slimme onderstations’.

Artikel

Energieflexibiteit met de SMARTPOWER-Suite

Producenten van elektriciteit, storage providers en grote en kleinere bedrijven die elektriciteit gebruiken, kunnen best eens naar de oplossing van Enervalis kijken. De cloud-gebaseerde SMARTPOWER-suite van Enervalis helpt productie en verbruik van elektriciteit te voorspellen. Dit houdt enorme voordelen in: optimale benutting van groene energie en inkoopoptimalisatie op de groothandelsmarkt … om er maar enkele te noemen.

Artikel

Power-to-Gas: energie-overschotten bewaren voor later

Energie opwekken met hernieuwbare bronnen is één ding. Ze opslaan en bewaren voor later, een ander. Wereldwijd voorziet het Power-to-Gas concept van Hydrogenics o.a. de transport-, energie- en chemische sector van een oplossing. Hierbij gaat het niet om kleine projectjes: minstens 1 MW vermogen, klanten als E-ON, het grootste energieconcern wereldwijd, … kortom projecten die een verschil maken!

Artikel

KIC InnoEnergy als “one stop shop” – van idee of starter naar succesvol bedrijf

KIC InnoEnergy biedt een aantal diensten die een ondernemer met een goed idee helpen bij het starten van een innovatieve business en het vormen van een succesvol bedrijf. KIC InnoEnergy doet dit door bedrijven, onderzoeksinstellingen en wetenschappers bij elkaar te brengen. Het doel is om duurzame energie een boost te geven in Europa. Hoe? Dat vroegen we aan Stefan Smets, Business Creation Officer bij KIC InnoEnergy.

Artikel

Speurtocht naar technologieën en concepten voor Smart Cities in India

ETI Dynamics speurt in Europa naar technologieën en concepten voor Smart Cities in India. Met het oog op enkele concrete projecten, hopen ze tijdens een Roadshow in contact te komen met bedrijven en organisaties die hen hierbij kunnen helpen. U kan op 27 november 2014 ’s ochtends in Brussel komen kennismaken met hun plannen en vragen. In de namiddag is er kans voor individuele B2Bs.

Artikel

FRX Polymers in Global Cleantech 100

FRX Polymers heeft in Antwerpen een belangrijke fabriek voor de productie van polymeren voor milieuvriendelijke vlamvertragers geopend. FRX Polymers eindigde dit jaar tevens in de Global Cleantech 100 lijst die elk jaar door Cleantech Group wordt uitgebracht. Op 11 februari organiseert FCA een workshop voor CEOs met aansluitend een bedrijfsbezoek en rondleiding in de FRX-fabriek te Antwerpen.

Artikel

Drie FCA-bedrijven halen GCCA Global TOP30!

Proficiat Ducatt, EpiGaN en Triphase: jullie eindigden alvast bij de drie besten in jullie respectievelijke categorieën van de wereldwijde GCCA Later Stage Awards! Op 3 december vernemen jullie in Lausanne of jullie ook de finale winnaar zijn. Welke supporters reizen samen met FCA en FIT naar Lausanne?

Artikel

Vlaamse cleantechbedrijven en investeerders ontmoeten elkaar in het investeringstraject van i-SUP2014

Hoe maak je van een jong, startend materiaalbedrijf een producent van wereldklasse? Hoe haal je Amerikaanse technologie naar Vlaanderen, en welke rol speelt de investeerder in de opwaardering? Welke rol spelen de opkomende markten bij investeringen in cleantech? Welke Vlaamse bedrijven grepen hun kans en gaven een presentatie voor de Europese Raad van Advies van de Cleantech Group?

Artikel

Het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel publiceert 2 krachtige rapporten over de Vlaamse Cleantechbedrijven

In samenwerking met - onder meer – FCA heeft het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel 2 krachtige rapporten gepubliceerd over de Belgische Cleantech bedrijven. De publicaties zijn gericht op "Belgische afval-en recyclageoplossingen" en "Belgische duurzame energieoplossingen".

Artikel

Vooruitkijken naar de Global Cleantech Awards dit jaar – FCA-leden genomineerd

Wie is genomineerd door FCA en zijn partners voor de jaarlijkse Global Cleantech 100-lijst en de GCCA Later Stage Awards? Kom en ontdek het hier, of beter nog: vergezel FCA naar de prijsuitreikingen!

Artikel

Chinese bedrijven vestigen zich in België – kansen voor FCA-leden

Naar aanleiding van een bezoek van een eerste delegatie van Chinese bedrijven aan België eind mei 2014 bevinden zich nu al 3 Chinese bedrijven in het registratieproces voor het opzetten van een dochteronderneming in Louvain-la-Neuve, waar het Chinees-Belgisch Technologiecentrum gevestigd zal worden, dat wordt gerund door JuXing International Technology Investment. In september verwelkomde Juxing een tweede groep professionele bezoekers uit China. Vlaamse organisaties grijpen de kans hen te ontmoeten!

Artikel

Flanders-China Cleantech Gateway in actie –10 Vlaamse bedrijven ontmoeten 10 Chinese

De Chinese partner van FCA, CAEPI, brengt samen met 10 Chinese cleantechbedrijven een bezoek aan Antwerpen en ontmoet 10 Vlaamse cleantechbedrijven. Ze bezoeken de AMORAS-locatie en de HOOGE MAEY, state-of-the-art voorbeelden van valorisatie van slib en duurzame stortplaatsen.

Artikel

Is de aanvoer van grondstoffen in gevaar? De opportuniteiten van gesloten materiaalkringlopen en nieuwe businessmodellen

Toegang tot grondstoffen tegen een betaalbare prijs is essentieel voor economische groei. i-SUP2014 stelde vragen bij de aanvoer van grondstoffen, de primaire mijnbouwsector, gesloten materiaalkringlopen via recycling en het zakelijk en beleidsmatig kader voor duurzaam materiaalbeheer.

Artikel

Groei en de huidige energierevolutie in Europa en de opportuniteit van geothermische energie voor Vlaanderen

Hoe kan de industrie in de EU groeien binnen het kader van de huidige energierevolutie? Wat zijn de belangrijkste trends van deze revolutie, hoe zullen toekomstige energiesystemen er moeten uitzien, en past geothermische energie in de mix van oplossingen in het licht van duurzame stedelijke groei en ontwikkeling?

Artikel

Naar een ‘renaissance’ van de chemische sector in Europa?

Is Europa, de bakermat van de chemie, nog altijd springlevend? De uitdagingen zijn immers groot: de grondstof is van kolen via olie naar hernieuwbare hulpbronnen gegaan, markten zijn veranderd van West-Europa naar de hele wereld, en we zijn van milieuvervuiling naar grote milieuzorgen en nu duurzaamheid gegaan. Lees hier de conclusies van de presentatoren van en deelnemers aan het Chemie-traject van i-SUP2014.

Artikel

Jan Peter Balkenende opens i-SUP2014’s unique CEO round table

What should the role of industry and companies be in achieving some of the Europe 2020 goals? To what extent are environmental regulations based on an historic situation/assessment hampering the breakthrough of new solutions? And how relevant and effective are instruments such as Factories of the Future and European Innovation Partnerships? More than 20 CEO’s participated at the CEO round table summit organised by VITO on September 1th to find answers to these questions.

Artikel

7x7 op i-SUP2014 - 7 ondernemers pitchen op i-SUP2014

Ze zijn bekend, de 7 ondernemers die gedurende 7 minuten in Antwerpen hun bedrijf en aspiraties zullen voorstellen aan kandidaat-partners en/of investeerders ter gelegenheid van i-SUP2014. Lees hier wie ze zijn en welk verhaal je mag verwachten. Bijwonen? Schrijf je in voor i-SUP2014 - Investment Track.

Artikel

Driemaal China!

Tien Chinese bedrijven die België bezoeken naar aanleiding van het geplande Belgian-China Technology Centre in Louvain-la-Neuve, de lang verwachte komst van FCA’s chinese partner CAEPI naar Antwerpen samen met een 10-tal Chinese ondernemers, en meehelpen aan de voorbereidingen voor de cleantech missie van FCCC naar China eind oktober. De maand juni staat volop in het teken van cleantech opportuniteiten tussen Vlaanderen en China!

Artikel

Innovaties in de recyclagesector leiden tot nieuwe business opportuniteiten en een stabiel investeringsklimaat

Innovaties in de recylagesector hebben de sector omgevormd van een conventionele afvalwerkingsindustrie naar een dynamische industrie die meerwaarde creëert uit afvalstromen die anders gestort zouden worden. Dit is duidelijk ook bij de investeerders niet onopgemerkt gebleven.

Artikel

ISWA Wereldcongres strijkt in 2015 neer in Antwerpen!

In 2015 haalt de stad Antwerpen de jaarlijkse hoogmis rond waste management naar ons land. Het Vlaamse afval- en materialenbeleid en de resultaten ter zake die overheden en bedrijven tezamen neerzetten, gelden intussen als voorbeeld voor de rest van de wereld. Benieuwd hoe u zelf mee een stempel kan drukken op dit unieke internationale evenement ?

Artikel

GRL – één van Europa’s grootste glasrecyclagebedrijven

Door de jaren heen is G.R.L. - Glasrecycling NV uitgegroeid tot een vooraanstaand recyclagebedrijf gespecialiseerd in de upcycling van alle soorten glasafval tot herbruikbare grondstof. Met een totale verwerkingscapaciteit van 640.000 ton per jaar en een logistieke vloot van 30 wagens behoort GRL tot de grotere glasrecycleurs in Europa.

Artikel

REMO Milieubeheer

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Europa en zelfs daarbuiten, zijn de ogen op REMO Milieubeheer gericht. Deze dochteronderneming van de Group Machiels, exploiteert in het Houthalen-Helchteren een opslagplaats voor industrieel afval, waar jaarlijks 300.000 ton afval wordt opgeslagen. Niet ‘zomaar’ een opslagplaats: midden 2014 gaat Remo van start met de uitbating van de 1ste fase van het zogenaamde “Closing the Circle” project. Afvalstromen die vandaag nog niet optimaal verwerkt kunnen worden, worden gescheiden opgeslagen in functie van hun latere valorisatie. Dankzij REMO Milieubeheer...

Artikel

Hooge Maey – van stortplaats tot opgewaardeerd gebied

Op 400 kilometer van Shanghai, in het Chinese Chaohu, kijkt men voor de inrichting van de stortplaats naar de inzichten en vooruitstrevende technieken van de Hooge Maey in Antwerpen. Voorbeelden zijn het recupereren van biogas en het omzetten ervan naar elektriciteit, het percolaat zuiveren en de voordien vervulde bodem van de 25 ha grote stortzone saneren.

Artikel

Indaver – materiaal en energiekringlopen sluiten

In haar 30-jarig bestaan evolueerde Indaver van een lokale Belgische afvalverwerker tot een sterke speler op de Europese afvalmarkt. Vandaag focust Indaver niet alleen op waste-to-energy concepten, maar sluit het ook materiaalkringlopen met de efficiënte terugwinning van materialen uit afval voor nuttige toepassing of recycling.

Artikel

Van afval- naar materialenbeleid

Al in de jaren 80 legde de OVAM de kiemen voor wat vandaag een toonaangevende recyclage-industrie is. Ook vandaag worden opnieuw belangrijke stappen gezet met de introductie van ecodesign, het nieuwe Materialendecreet en de totstandkoming van het Vlaams Matrerialenprogramma. Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM, legt uit hoe ook nu weer bedrijven een rol kunnen opnemen bij deze transitie van afval-denken naar materiaal-denken.

Artikel

Betaalbare en hernieuwbare energie dankzij diepe geothermiecentrales

Diepe geothermiecentrales zullen ons huidig bestel van energievoorziening op het vlak van warmte en elektriciteit voor huishoudens, industrie, wijkverwarming, enz… grondig veranderen. Hoe ziet de waardekten eruit? Welk type bedrijf kan een rol spelen? Creëert een diep geothermieproject jobs, en wat mogen we op korte termijn verwachten? U komt het te weten in de ENERGIE-sessie van i-SUP2014.

Artikel

Worldloop – 'changing the e-waste cycle'

Het recycleren van elektronisch afval biedt enorme opportuniteiten voor werkgelegenheid en economische groei, ook in de ontwikkelingslanden. Denk aan de soms hoge waarde van de gerecupereerde materialen. Sommige afvalcomponenten en recyclageprocessen vormen echter vooral een kostenpost. Door een holistische aanpak hoopt Worldloop organisaties en bedrijven aan te moedigen mee de huidige e-waste cyclus grondig te hervormen. Kom luisteren naar Worldloop in de MATERIALEN-sessie van i-SUP2014.

Artikel

EU Cleantech Forum Stockholm – Vlamingen stelen de show

Samen met NovoPolymers, Borit, The Sniffers, NuReSys en EpiGaN, woonde FCA van 19 tot 21 mei het 10de EU Cleantech Forum bij, dit keer in Stockholm. Wanneer het Europees forum van Cleantech Group in een stad neerstrijkt, is dat naast een eer ook een opportuniteit. In haar kielzog brengt Cleantech Group immers tal van corporates en investeerders mee die de doorstart van innovatieve, lokale cleantech kmo’s mee kunnen helpen waarmaken. Niet alleen de Zweedse kmo’s konden daarvan profiteren. Ook de gastbedrijven, waaronder de Vlaamse, konden heel wat contacten leggen.

Artikel

Investeerders en ondernemers over hun cleantechinvesteringen

In het INVESTMENT track van i-SUP2014 lichten Finindus, Capricorn Venture Partners, GIMV, Capital-E, Bekaert Ventures, GDF Suez New Ventures, … een tip van de sluier op over de manier waarop zij naar investeringsopportuniteiten kijken. Ondernemers van hun kant vertrouwen ons toe hoe venture capitalist of corporate partnership voor toegevoegde waarde zorgen. Bovendien grijpen 7 ondernemers de kans om in 7 minuten het publiek, kandidaat-investeerders en -partners te overtuigen van hun game-changing innovatie of aanpak. Kom luisteren naar de 7X7 Entrepreneurial Showcase op i-SUP2014!

Artikel

Het veranderende gezicht van de chemische industrie in Europa

De CHEMIE-sessie van i-SUP2014 geeft u ideeën over hoe het gezicht van de chemische industrie in Europa zou kunnen veranderen. Het is tijd om naar een aantal interessante ontwikkelingen te kijken: Wat is er gebeurd met Europa, ‘de bakermat van de chemie’? Welke kruisbestuiving is er tussen duurzame chemie en de andere industriesectoren? En wat betekent duurzame chemie voor de wereldwijde ontwikkeling? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de CHEMIE-sessie op i-SUP2014.

Artikel

De hele wereld komt samen op i-SUP2014 in Antwerpen

Sprekers van over de hele wereld tekenen present en leveren een bijdrage aan het i-SUP2014 congres: USA, Canada, Finland, Denemarken, China, India, Nederland, Noorwegen, Zweden, Duitsland, … zijn slechts enkele nationaliteiten van de bedrijven en organisaties die mee hun schouders zetten om van i-SUP2014 het belangrijkste internationale cleantechevent van onze West-Europese regio te maken. Hetzelfde kan gezegd worden van de bezoekers. De hele wereld komt dus naar Antwerpen begin september. Jij toch ook?

Artikel

i-SUP2014 - Innovaties omzetten in duurzame, economische groei

Innovaties met materialen, energie en chemie omzetten in duurzame economische groei. Ziehier het leidende thema van de 4de i-SUP conferentie die VITO en TERI organiseren, en die dit jaar in Antwerpen plaatsvindt op 2 en 3 september 2014. Zo’n duurzame economische groei zal maar mogelijk zijn als we beschikken over betaalbare en hernieuwbare energie. Rode draad van i-SUP2014 vormt dan ook de - voor Vlaanderen - nieuwe vorm van energievoorziening: warmte en elektriciteit uit diepe geothermiecentrales. Op 1 september geeft Sir Richard Branson bovendien de aftrap voor deze i-SUP2014 editie...

Artikel

Vlaamse nominaties voor de Global Cleantech 100 rangschikking

In overleg met 10 Vlaamse investeerders en opiniemakers, nomineerde FCA ook dit jaar de Vlaamse bedrijven voor de Global Cleantech 100 ranking. Wie zijn de genomineerden en wanneer kennen we de uitslag?

Artikel

Vlaamse nominaties voor GCCA Later Stage Awards 2014

Naar jaarlijkse gewoonte nomineerde FCA, in overleg met 10 Vlaamse investeerders en opiniemakers, de Vlaamse bedrijven voor de GCCA Later Stage Awards 2014. Wie zijn de genomineerden en wanneer kennen we de uitslag?

Artikel

India I hate you, India I love you – waardevolle adviezen en Do’s and Don’ts tijdens het BICCI event in Leuven

Advies van 10 cleantechbedrijven actief in India, een boeiende getuigenis van Vyncke over 8 jaar India-ervaring onder de titel “India I hate you, India I love you” en nog meer bijdragen, maakten het stadhuis van Leuven op 24 april the place to be voor al wie aan India en cleantech denkt.

Artikel

“Flanders Cleantech 10” rapport – een rapport om gretig mee uit te pakken!

In het voorjaar van 2014 bogen 10 Vlaamse cleantechinvesteerders en opiniemakers zich over het Vlaamse cleantechlandschap. Naast een volledige bedrijfsfiche voor 10 Vlaamse cleantechbedrijven, beschrijft het “Flanders Cleantech 10” rapport ook het omkaderende Vlaamse eco-systeem: meer dan 100 andere cleantechbedrijven, relevante kennisinstellingen, platformen, clusters, netwerken, …

Artikel

Het standpunt van de European Chemical Industry Council: een baanbrekende rol voor CO2-gebruik

De focus die de Vlaamse duurzame chemie legt op biomassa als bron voor een nieuwe economie, procesintensificatie, en een voorname plek voor concepten rond CO2 gebruik, zien we ook terug bij CEFIC, de European Chemical Industry Council. Want de welvaart en mogelijkheden die we in de 21ste eeuw met ongebreidelde mogelijkheden qua electronica, mobilliteit en bijhorende bolides, sportuitrusting, kleding, en basisbehoeften als zuiver water en gezond voedsel kennen, blijven maar mogelijk als we tijdig omschakelen naar een niet of aanzienlijk minder fossiel gebaseerde chemie en economie. Gelukkig...

Artikel

FCA samen met Vlaamse cleantechbedrijven op het EU Cleantech Forum te Stockholm

De 10de editie van het Europees Cleantech Forum belooft er eentje om naar uit te kijken: een aan Vlaanderen gewijde beursstand, een Vlaming tussen de Entrepreneurial Showcases en een Galaviering in de Nobelprijszaal van de Stockholm City Hall. Vlaamse bedrijven kunnen via FCA nog steeds inschrijven tegen een gunsttarief!

Artikel

Wereldwijde investeringen in duurzame chemie

Volgens de i3-database van Cleantech Group, blijken corporates een belangrijk deel van de investeringen in Biofuels – Biochemicals – Advanced Materials op zich te nemen. Voorbeelden zijn Solvay, DSM, BASF, … Het geeft een belangrijke indicatie hoe ook bij grote spelers de interesse gewekt is in duurzame chemie.

Artikel

Versnelling van de duurzame chemie in Vlaanderen

FISCH, het Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry. Blue Gate Antwerp, een hoogwaardig watergebonden en eco-effectief bedrijventerrein dat streeft naar maximaal gesloten materiaalkringlopen en hernieuwbare energie. BlueChem, dat diverse types duurzame chemie entrepreneurs zoals starters, doorgroeiers en entrepreneurs in R&D afdelingen van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen helpt versnellen. Ziehier de ingrediënten voor een maximale krachtenbundeling om het chemisch cluster, verankerd in de Antwerpse haven, aansluitend op het Nederlandse en dat van Nordrhein-...

Artikel

ChemStream

Op zoek naar duurzame chemische formuleringen voor materiaalproblemen? Klop eens aan bij ChemStream. De focus ligt voornamelijk op high performance nano-dispersies, functionele coatings en inkjet inkten. Tot op prototype niveau biedt ChemStream de noodzakelijke volumes om nieuwe concepten on-site te valideren.

Artikel

Soudal - Build the Future

Soudal Window System is een innovatieve oplossing om schrijnwerk te monteren met isolatiewaarden en een luchtdichtheid die ruim onder de door de wetgeving opgelegde limietwaarden blijven. Het systeem houdt rekening met bouwmethoden en types schrijwerk die sterk verschillen van land tot land.

Artikel

Ecover

Dankzij Ecover kan elke consument op een makkelijke manier een steentje bijdragen aan een beter milieu. Met twee Europese productiefaciliteiten en een derde in aanbouw in de Verenigde Staten, zijn ecologische was- en reinigingsmiddelen van Ecover beschikbaar in meer dan 35 landen. Absolute wereldprimeur is het gebruik van algen in plaats van palmolie.

Artikel

Taminco

Taminco is een producent van alkylamines, mierenzuur en derivaten, met hoofdkwartier, R&D en belangrijkste productiecentrum in Gent. Het bedrijf produceert vandaag al verschillende producten op basis van duurzame technologie en grondstoffen, en heeft een actieve innovatie afdeling die steeds nieuwe mogelijkheden onderzoekt in samenwerking met klanten en partners.

Artikel

Cleantech Forum in San Francisco – kmo’s stelen de show

Acht Nederlandse en zeven Zweedse kmo’s staken de Atlantische Oceaan over om op het jaarlijkse Cleantech Forum in San Francisco het publiek en investeerders te charmeren met hun cleantechinnovatie. Daarnaast pitchten nog eens 15 kmo’s uit de hele wereld in 3 minuten durende ‘Entrepreneurial showcases’. Vergelijk hier hun aanbod met dat van uw bedrijf!

Artikel

Wereldwijde investeringen in bio-economie

Afgaand op de gegevens uit de i3-database van Cleantech Group, valt op dat de bio-economische sector qua investeringen in de Verenigde Staten al een stuk verder ontwikkeld is als in Europa. Verder valt op dat de focus van de Europese koplopers uitsluitend gericht is naar toepassingen richting biobrandstoffen. Europa is hier duidelijk aan een inhaalbeweging toe.

Artikel

Oman – hunkerend naar Belgische know how

Nadat in 2011 in Oman eventjes een Arabische Lente leek los te barsten en Sultan Qaboos recent corrupte politici en ambtenaren liet veroordelen, mag Oman zich terecht het best bestuurde land van de regio noemen. Met transparante processen die het zaken doen volgens correcte principes en criteria bevorderen, moet dit voor Vlaamse bedrijven, zelfs kmo’s, een beloftevolle regio zijn. FCA trof veel interesse in de know how en expertise van Vlaamse cleantechbedrijven tijdens haar deelname aan de Prinselijke missie naar Oman.

Artikel

Oleon

Oleon zet natuurlijke vetten en oliën om in een breed scala oleochemische producten die kunnen gebruikt worden in zepen, verven, cosmetica, textielverstevigers, polymeren, … of als esters in bijvoorbeeld drukinkten of smaakmakers. Over hoogwaardige valorisatie van biomassa gesproken!

Artikel

Vlakwa – de business accelerator voor Vlaamse waterkennis en -kunde

Technology providers in de watersector helpen de “Valley of death” te overbruggen, en demonstratiesites aan te reiken aan kennisintensieve kmo’s om beloftevolle maar risicovollere concepten uit te testen, ziehier enkele doelstellingen van Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water. Aan het woord is Dirk Van der Stede, Managing Director.

Artikel

Innoveren in de West-Europese bio-economie? Gebruik een innovatiecoupon van Bio Base North West Europe!

Het Bio Base NWE netwerk brengt Europese topexperts uit de biogebaseerde economie van België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Ierland samen. Zij helpen KMO’s gevestigd in Noordwest-Europa om nieuwe ideeën om te zetten in vermarktbare biogebaseerde producten. Kmo’s kunnen financiële steun krijgen onder de vorm van innovatie coupons ter waarde van 10.000€.

Artikel

De toegangspoort tot Europese bio-economie ligt in Vlaanderen!

Ghent Bio-Economy Valley is een toonaangevend Europees initiatief voor de ontwikkeling van een biogebaseerde economie. De Haven van Gent is één van de stichtende leden, en speelt een belangrijke rol als logistieke partner en in het verschaffen van vestigingsplaatsen voor de bedrijven. Daarnaast biedt de Bio Base Europe Pilot Plant een flexibele en gediversifieerde pilootfabriek voor de ontwikkeling, opschaling en proefproductie van biogebaseerde producten en processen. Ziehier de ingrediënten voor een krachtig Vlaams bio-economie cluster!

Artikel

Alco Bio Fuel

Naast bio-ethanol voor transport produceert Alco Bio Fuel ook hoogwaardige eiwitrijke producten uit biomassa die bestemd voor zijn veevoeders. Deze kunnen tevens de geïmporteerde eiwitten uit soja voor een belangrijk deel vervangen.

Artikel

AgroSavfe

Een eco-systeem met een belangrijke rol voor biomassa dient zorgzaam om te springen met schaarse ruimte, biodiversiteit, omgeving en grondstoffen. Het is daar dat het Vlaamse AgroSavfe, spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), op inzet met de zogenaamde AgrobodiesTM. Deze laten toe gewasbeschermingsmiddelen te formuleren met antilichaam-fragmenten van … kamelen!

Artikel

Pantarein

Afvalwater opwerken tot drinkwaterkwaliteit, het kan met het uitgebreide gamma oplossingen van Pantarein, zoals klassieke aerobe zuivering en aerobe en anaerobe membraanfiltratie. Opvallend is de zogenaamde ‘air lift’ technologie die de voordelen van dompelmembranen en klassieke cross-flow technologie combineert met een innovatief financieringsconcept: Pantarein draagt de investering, de klant betaalt terug vanuit de gerealiseerde besparing!

Artikel